O nas
Historia
Czlonkowie
Zarzad Kola
Nasze trofea
Informacje
Gospodarka
Obwody Lowieckie
Oferty
Mapa
fORUM
Galeria
Tereny Koła to niegdyś południowy skraj Puszczy Sandomierskiej. Rozciągają się na północ od granic Rzeszowa w kierunku Głogowa Młp. pow. Kolbuszowę, następnie na wschód do Raniżowa, przez Nienadówkę i Medynię Głogowską oraz na południe w kierunku miasta.

Obszar ten zbliżony kształtem do czworoboku podzielony jest na cztery obwody łowieckie, z których trzy - 27, 35, i 36 podlegają pod Nadleśnictwo Głogów Małopolski (rejon hodowlany Płaskowyż Kolbuszowski), zaś czwarty - 37 przynależy do Nadleśnictwa Leżajsk (rejon hodowlany Ziemia Leżajska). Łączna powierzchnia obwodów - 26 120 ha, z tego lasy - 6 450 ha.