O nas
Historia
Czlonkowie
Zarzad Kola
Nasze trofea
Informacje
Gospodarka
Obwody Lowieckie
Oferty
Mapa
fORUM
Galeria

Kadencja rozpoczęta w dniu 17 kwietnia 2010 r.

  Z a r z ± d :

Prezes                -      Jerzy Solarski

Wiceprezes         -       Jarosław Janeczko

Łowczy               -        Karol Ungeheuer

Podłowczy          -       Wincenty Mi±sik

Sekretarz            -       Witold Chodziński

Skarbnik              -       Wojciech Konefał

Nowo wybrani członkowie Zarządu w osobach (od lewej) kol.kol.: Witold Chodziński - sekretarz, Jerzy Solarski - przewodniczący Zarządu, Karol Ungeheuer - łowczy, Jarosław Janeczko - vice przewodniczący Zarządu, Wojciech Konefał - skarbnik.

  K o m i s j a   R e w i z y j n a :

Przewodnicz±cy       -        Józef  Bigos

Członkowie              -         Roman Soboń

                              -        Jan Bana¶


(kadencja poprzednia,  rozpoczęta 23 kwietnia 2005 r.)

  Z a r z ± d :

Prezes                 -       Jerzy Solarski

Wiceprezes         -       JarosławJaneczko

Łowczy               -        Karol Ungeheuer

Podłowczy          -       Wincenty Mi±sik

Sekretarz           -       Marek Szczur

Skarbnik             -       Zbigniew Kacprzak

  Komisja Rewizyjna :

Przewodnicz±cy       -        Józef  Bigos

Członkowie             -        Roman Soboń

                             -         Jan  Bana¶