O nas
Historia
Czlonkowie
Zarzad Kola
Nasze trofea
Informacje
Gospodarka
Obwody Lowieckie
Oferty
Mapa
fORUM
Galeria
Tablo składu osobowego Towarzystwa Myśliwych na 120-lecie Koła (rok 2 000).
Fot. Ilona Krzywkowska. Członkowie Towarzystwa Myśliwych w czasie uroczystości 125-lecia Koła (rok 2 005).

Lista czonkw

wg kolejnoci wstpienia

do Towarzystwa Myliwych w Rzeszowie

Stan na dzie 3 listopada 2012r.

1.  Janusz Solarski – czonek nadzwyczajny PZ od 1947 r., czonek zwyczajny PZ i Towarzystwa od 1948 r., selekcjoner od 1954 r. nr upr.124, sekretarz Koa 1961-1963, owczy od 1963 do 1981  i od 1983 do 1991, czonek Komisji Wyceny Trofew WR 2 kadencji do 1990 r: odznaczony Brzowym, Srebrnym (1969 r.) i Zotym Medalem Zasugi owieckiej (1977 r.) oraz „Zomem” (1988 r.), a take medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny”, ponadto Srebrnym Krzyem Zasugi (1987 r.). W roku 2008 odznaczony MEDALEM w. HUBERTA.


2.  Tadeusz Rydz – czonek PZ  i Towarzystwa od 1952 r., selekcjoner od 1961 r.,  podowczy od 1968 do 1972, przewodniczcy i czonek KR Koa od 1990 do 1996,  czonek Komisji Wyceny Trofew WR od 1981 do nadal; odznaczony Brzowym (1965 r.), Srebrnym (1969 r.) i Zotym Medalem Zasugi owieckiej ( 1990 r.) , a take medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny”.


3.  Edward Domarski – czonek PZ i Towarzystwa od 1954 r., selekcjoner od 1961 r., odznaczony Brzowym i Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej ( 1975 r.).


4.   Marek Rogoziski – czonek PZ od 1956 r., Towarzystwa od 1956 do 1966 i od 1972 r., selekcjoner od 1959 r., czonek PR w Nowym Sczu 1974, z-ca czonka WR w Rzeszowie od 1974 do 1985, czonek WR w Rzeszowie od 1985 r. - nadal, a od 1995 prezes OR - nadal,  przewodniczcy Zarzdu Koa od 1985 do 2005 r., czonek NR od 1995 - nadal, odznaczony Brzowym (1975 r.), Srebrnym (1990 r.) i Zotym Medalem Zasugi owieckiej (1994 r.) oraz ZOMEM (1999 r.), a take  Medalem w. Huberta (1998 r.) oraz medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny”, ponadto za zasugi na owieckiej niwie - Zotym Krzyem Zasugi ( 1998 r.) i Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.).


5. Jzef Radoniewicz – czonek PZ od 1964 r., Towarzystwa od 1970 r., selekcjoner od 1966 r., przewodniczcy Komisji Kynologicznej WR od 1973 do 1976, czonek przewodniczcy Zarzdu Koa od 1983 do 1988, czonek WR od 1980 do 1991, w tym wiceprzewodniczcy WR od 1986 do 1990, przewodniczcy KR Koa od 1988 do 1991, wiceprzewodniczcy Zarzdu Koa od 1991 do 1997, sdzia OSL w Rzeszowie od 2005 r. - nadal, czonek Kolegium Odznacze owieckich - obecnie, odznaczony Brzowym, Srebrnym (1973 r.) i Zotym Medalem Zasugi owieckiej ( 1980 r.) oraz Najwyszym Medalem Zasugi owieckiej  ZOM (1994 r.), a take medalem „Za zasugi dla owiectwa Rzeszowszczyzny” i Medalem w. Huberta (wrzesie 2008 r.).


6.  Mieczysaw Jachczyk – czonek PZ  od 1 stycznia 1965 r.,  Towarzystwa od 1969 r., selekcjoner od 1967 r., owczy od 1981 do 1983, sekretarz Koa od 1988 do 1997, przewodniczcy Komisji Kynologicznej WR od 1992 do 1996, czonek  i sekretarz Wojewdzkiej KR od 1970 do 1991 r., odznaczony: Brzowym (1970 r.),  Srebrnym (1979 r.) i Zotym  Medalem Zasugi owieckiej (1985 r.), Medalem „Za zasugi dla owiectwa Rzeszowszczyzny”, Najwyszym Odznaczeniem Zasugi owieckiej ZOM  (w 2004 r.). Od 1 stycznia 2006 r. prowadzi witryn internetow "Towarzystwa Myliwych", do dnia 30 listopada 2012 r. (od 1 grudnia 2012 r.funkcj t przej jego syn Janusz).


7.  Bronisaw Sobo - czonek PZ od 1961 r.,  Towarzystwa od 1971 r., selekcjoner od 1964 r., odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2005 r.).


8.  Andrzej Lubowicz – czonek PZ i Towarzystwa od 1969 r., selekcjoner od 1972 r.


9. Jarosaw Janeczko –  czonek PZ  i  Towarzystwa od 1974 r., selekcjoner od
1976 r.,  czonek i przewodniczcy KR  od 1991 do 1997 r., wiceprzewodniczcy
Zarzdu Koa od 2005 r. - nadal, odznaczony:  Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2006 r.),  Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


10. Jerzy Solarski - czonek PZ i Towarzystwa od 1974 r., selekcjoner od 1976 r;
sdzia WS od 1981 do 1990 i od 2000 r. do 2005 r., prezes WS 1990-1991 i od 2002
do 2005 r., od 2005 r. sdzia Gwnego Sdu owieckiego, sekretarz Koa 1982-1983,
wiceprezes Zarzdu Koa od 1997 do 2005 r., prezes Zarzdu Koa od 2005 r. - nadal.,
odznaczony: Brzowym (1986 r.), Srebrnym (1998 r.) i Zotym Medalem Zasugi
owieckiej (2004 r.), „Medalem za zasugi dla owiectwa Rzeszowszczyzny”. Odznaczony najwyszym odznaczeniem Zasugi owieckiej ZOM - lipiec 2012 r.


11  Andrzej Smalec – czonek PZ i Towarzystwa od 1974 r., selekcjoner od 1979 r, czonek K.R. Koa 1981-1983.


12.  Karol Ungeheuer – czonek PZ i Towarzystwa od 1975 r., selekcjoner od 1978 r., zastpca Przewodniczcego ZO PZ w Rzeszowie od 2000 r. do 2005 r., Przewodniczcy Komisji Trofew  owieckich, owczy Koa od 2000 r.  - nadal, odznaczony Brzowym (1998 r.),  Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej (2004 r.) i Medalem w. Huberta (wrzesie 2008 r.), a take medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny” (listopad 2009r.). Zloty Medal Zaslugi owieckiej - maj 2010 r. 


13. Wojciech Solarski – czonek PZ i Towarzystwa od 1977 r., czonek Komisji Trofew owieckich, selekcjoner od 1980 r., odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2000 r.) i Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej (stycze 2008 r.), Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010r.).


14. Jerzy Sobo - czonek PZ  i  Towarzystwa od 1980 r.


15. Tomasz Sotys – czonek PZ i Towarzystwa od 1980 r., selekcjoner od 1984 r., odznaczony Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


16. Jan Czaja – czonek PZ i Towarzystwa od 1980 r., selekcjoner od 1984 r., odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2007r.)


17.  Jacek Jasiski – czonek PZ i Towarzystwa od 1980 r., selekcjoner od 1988 r.


18. Janusz Smalec – czonek PZ i Towarzystwa od 1980 r., selekcjoner od 1984 r.


19.  Roman Sobo – czonek PZ i Towarzystwa od 1982 r, czonek KR Koa od 1991 - nadal, z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego PZ 1986-1990. Odznaczony Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.); czerwiec 2014 r. - sdzia OS w Rzeszowie


20.  Bogdan Frhlich – czonek PZ od 1980 r., Towarzystwa od 1982 r., selekcjoner od 1984 r, czonek Komisji Kynologicznej WR 1986-1990.


21.  Andrzej Draus – czonek PZ i Towarzystwa od 1984 r., czonek Komisji Hodowlanej i Trofew owieckich, selekcjoner od 1991 r., odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej ( 1993 r.)  i Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej (2001 r.), Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.)

 Zloty Medal Zasugi owieckiej - maj 2010 r.


22.  Marek Frhlich – czonek PZ i Towarzystwa od 1984 r., selekcjoner od 1988 r., odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (stycze 2008 r.), Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


23. Janusz Jachczyk - czonek PZ i Towarzystwa od 1984 r., selekcjoner od 1991 r. Od 1 grudnia  2012 r. prowadzi witryn internetow Koa.


24. Jzef Lipiski – czonek PZ i Towarzystwa od 1984 r., selekcjoner od 1987 r., odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2001 r.).


25. Jzef Pli – czonek PZ od 1978 r., Towarzystwa od 1984 r.,   selekcjoner od 1981r., Podowczy 1988-1991, owczy od 1991 do 2000 r., wiceprzewodniczcy ZW PZ od 1995 r. do 2000 r., czonek Komisji Hodowlanej i Trofew owieckich, odznaczony Brzowym (1993 r.),  Srebrnym (1998 r.) i Zotym Medalem Zasugi owieckiej (2004 r.) oraz medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny”.


26.  Andrzej Kloc – czonek PZ i Towarzystwa od 1976 do 1979   oraz od 1984, selekcjoner od 1987 r.


27.  Wojciech Bieniasz – czonek PZ  i  Towarzystwa od 1985 r., selekcjoner od 1989 r., podowczy od 1991 r. do 2005 r., odznaczony Brzowym Medalem Zasugi
owieckiej (1998 r.), Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej (2006r.)  oraz medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny”.


28.  Witold Chodziski – czonek PZ i Towarzystwa od 1987 r., selekcjoner od 1991 r., sekretarz od 1997 do 2005 r. i ponownie od 17 kwietnia 2010 r., odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2001 r.), Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


29.  Marek Gubernat – czonek PZ  i  Towarzystwa od 1987 r.


30. Waldemar Tokarski – czonek PZ i Towarzystwa od 1987 r.,  selekcjoner od 1991 r., skarbnik od 1991 do 1999,  odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (1995 r.).


31. Zbigniew Dec – czonek PZ i Towarzystwa od 1989 r., selekcjoner od 1994 r., Wiceprzew. Kom.Kultury OR w Rzeszowie, Sekr. Klubu Kolekcjonera i Kultury ow. OR w Rzeszowie, odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (wrzesie 2009r.), a take medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny” (listopad 2009r.) i Medalem w. Huberta - maj 2013 r.


32.  Stanisaw Filipowicz – czonek PZ i Towarzystwa od 1989 r., selekcjoner od 1994 r. odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2006 r.).


33. Janusz Greszczuk – czonek PZ i Towarzystwa od 1989 r.


34. Jan Jedlikowski – czonek PZ od 1980 r., Towarzystwa od 1989 r., selekcjoner od 1982 r. odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2006 r.).


35. Jan Bana – czonek PZ i Towarzystwa od 1992 r., selekcjoner od 1995 r. czonek KR Koa od 2000 r. - nadal, czonek Komisji: Kultury i Promocji owiectwa, Komisji Strzeleckiej, czonek Zarzdu Regionalnego  Klubu Kolekcjonera i Kultury owieckiej, odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2003 r.) i Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej (wrzesie 2008 r.) oraz medalem Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny /listopad 2009 r./ i Medalem w. Huberta - maj 2013 r.


36.  Kazimierz Kope – czonek PZ i Towarzystwa od 1992 r., odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2003 r.).


37. Wincenty Misik – czonek PZ i Towarzystwa od 1992 r., czonek Komisji Ochrony owisk,  podowczy od 2005 r. - nadal, selekcjoner od 1996 r. odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2006 r.), Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


38.  Robert Mikulski - czonek PZ i Towarzystwa od 1992 r.


39.  Stanisaw Rzsa – czonek PZ i Towarzystwa od 1992 r., selekcjoner od 1995 r., odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2005 r.).

Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


40.  Roman Wiaderny – czonek PZ od 1956 r., Towarzystwa od 1994 r., selekcjoner od 1961 r.


41. Jzef Gawe – czonek PZ i Towarzystwa od 1995 r., selekcjoner od 1998 r., odznaczony medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny” (listopad 2009r.) 


42.  Zbigniew Paka – czonek PZ  i  Towarzystwa od 1995 r.


43.  Marek Zdeb – czonek PZ i Towarzystwa od 1995 r., selekcjoner od 1998 r., czonek Komisji Kynologicznej OR od 2002 r. - nadal, odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2002 r.), Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej (wrzesie 2008 r.), Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


44.  Zbigniew Kacprzak – czonek PZ i Towarzystwa od 1996 r., czonek Komisji Marketingowo-Organizacyjnej, selekcjoner od 1999 r.; skarbnik od 1999 do kwietnia 2010 r., odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2003 r.) i Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej (wrzesie 2008 r.), Odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


45. Jzef Bigos – czonek PZ od 1980 r., Towarzystwa od 1997 r., selekcjoner od 1985 r., przewodniczcy Komisji Rewizyjnej Koa od 2000 r. odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2001r.) i Srebrnym Medalem Zasugi owieckiej (stycze 2008 r.), a take medalem „Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny” (listopad 2009r.) 


46.  Marek Szczur – czonek PZ i Towarzystwa od 1997 r., sekretarz od 2005 r. do kwietnia 2010 r., odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (luty, 2010 r.).


47.  Bogdan Fabiski – czonek PZ  od 1984 r.,  Towarzystwa od 1999 r.odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej  (2006 r.).


48.  Ryszard Jzefczyk – czonek PZ od 1985 r., Towarzystwa od 1999 r., selekcjoner od 1988 r., odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej  (2003 r.).


49.  Ryszard Walas – czonek PZ i Towarzystwa od 1999 r., selekcjoner od 1999 r.


50.  Artur Krzywkowski –  czonek PZ od 1982r., selekcjoner od 1985 r. czonek „Towarzystwa” od 2002 r., odznaczony: Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (luty, 2010 r.), odznak Zasuony dla owiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).


51.  Adam Rogoziski – czonek PZ i Towarzystwa od 2002 r.


52.  Edward Lech – czonek PZ i Towarzystwa od 2003 r., selekcjoner od 2006 r.,

 kolekcjoner w Komisji Rewizyjnej Klubu Kolekcjonera i Kultury owieckiej ZO PZ w Rzeszowie, odznaczony Brzowym Medalem Zasugi owieckiej (2012 r.)


53.  Antoni Bere – czonek PZ i Towarzystwa od 2003 r.


54. Piotr Hajduk –  czonek PZ od 2005 r.,  Towarzystwa od 2005 r.


55. Wojciech Konefa - czonek PZ od 2005 r., Towarzystwa  od 2006 r., od 17 kwietnia 2010 r. skarbnik Koa.


56. Konrad Krl - czonek PZ od 2005 r., Towarzystwa od 2006 r.


57. Edward Sudo - czonek PZ od 2005 r., Towarzystwa od 2006 r.


58. Adam Zdeb - czonek PZ od 2005 r., Towarzystwa  od 2006 r.


59. Pawe Kloc - czonek PZ i Koa od 06.2007 r.


60. Mariusz Nykiel - czonek PZ i Koa od 06.2007 r.

 

61. Piotr Smalec - czonek PZ i Koa od 06.2007 r.


62. Zbigniew Rzepka - czonek PZ i Koa od 11.2007 r.


63. Zbigniew Garga - czonek PZ od 2006 r., czonek Koa od 11.2007 r., od 17 kwietnia 2010 r. kapelan Koa.


64. Bogusaw Kozubal - czonek PZ od 2007 r., Towarzystwa od sierpnia 2008 r.


65. Marek Kozubal - czonek PZ od 2007 r., Towarzystwa  od sierpnia 2008 r.

 

66. Zbigniew Piejko - czonek Towarzystwa od 2008 r.


67. Zbigniew Dziubek - czonek PZ i Towarzystwa od sierpnia 2008 r.


68. Tomasz Bida - czonek Towarzystwa od 1 kwietnia 2009 r.

 

69. Edward Szybisty - czonek Towarzystwa od 1 kwietnia 2009 r.

 

70. Zbigniew Porada - czonek Towarzystwa od 1 lipca 2010 r.

 

71. Krzysztof Heliniak - czonek Towarzystwa od 1 lipca 2010 r.; sdzie OS w RZeszowie od 2010 r.  


72. Antoni Pomykaa - czonek PZ i Towarzystwa od listopada 2010 r.

 

73. Ireneusz Szegda - czonek PZ i Towarzystwa od listopada 2010 r.

 

74. ukasz Waszkowski - czonek PZ i Towarzystwa od listopada 2010 r.

 

75. Angelika Sudo - czonek PZ i Towarzystwa od 15 czerwca 2011 r.

 

76. Leszek Biele - czonek PZ i Koa od listopada 2011 r.

 

77. Andrzej Guzy - czonek niemacierzysty Koa od listopada 2011 r.

 

78. Pawe Dec - czonek PZ i Koa od listopada 2012 r.

 

79. Dariusz Lonc - czonek PZ i Koa od listopada 2012 r.

 

80. Sabina lzak-Barczak - czonek PZ i Koa od listopada 2012 r.

 

81. Mariusz Spyra - czonek PZ od listopada 2012 r.,  Koa od lutego 2013 r.

 

82. Dariusz Gil - czonek PZ i Koa od lipca 2013 r.

 

83. Piotr Selwa - czonek PZ i Koa od lipca 2013 r.

 

84. Fabiski Tomasz - czonek PZ i Koa od sierpnia 2013 r.

 

85. Sudo ukasz - czonek PZ i Koa od sierpnia 2013 r.

 

86. Konefal Grzegorz - czlonek PZ od 2012 r., Koa od listopada 2013 r.