O nas
Historia
Czlonkowie
Zarzad Kola
Nasze trofea
Informacje
Gospodarka
Obwody Lowieckie
Oferty
Mapa
fORUM
Galeria
(strona prawa) Autor grafiki: Mieczysław Jachczyk

- 19 listopada 1880 r. - pierwsze zebranie zwołane przez Ignacego Gumińskiego.

Koło liczyło wtedy 15 członków;

 uchwalono, że wpisowe do Towarzystwa wynosić  będzie 10 koron, a roczna składka

członkowska ok. 30 koron;

Zebranie  Prezesem wybrało Ignacego Gumińskiego.

                                        

-6 października1881 r. - strażników zatrudnionych przez Koło postanowiono

 zaopatrzyć w broń palną dla ochrony łowisk przed szkodnikami i zakrojonym na

szeroką skalę kłusownictwem. Zwrócono się również do Starostwa w Rzeszowie

o wydanie nakazu wiązania psów, a do Magistratu - o wyznaczenie miejsc na

sprzedaż  odstrzelonej zwierzyny.


12 stycznia 1898 r. - uchwalenie nowego statutu, który "został zatwierdzony

 za skryptem Wysokiego C. K.Namiestnictwa we Lwowie z dnia 14 kwietnia 1898 r

L28 865". Statut w dniu 10 maja 1898 r. podpisał Prezes Towarzystwa

Myśliwych  -  Edmund Rylski (oryginał Statutu znajduje się w zbiorach Muzeum

Łowiectwa  i Jeździectwa w Warszawie).


 - 12 maja 1904 r. - Walne Zebranie Koła przyjęło kolejny statut Towarzystwa,

 którego oryginał znajduje się w zbiorach archiwalnych Koła. 


Statut Towarzystwa Myśliwych z 12 maja 1904 r.

- 26 lutego 1907 r. - postanowiono urządzać co roku zawody strzeleckie, a dla

najlepszego strzelca przewidziano nagrodę w postaci sztucera. O takich zawodach

doniósł "Łowiec" Nr 11 z 1909 r. oraz "Głos Rzeszowski" z dnia 6 czerwca 1909 r.

Zawody obejmowały konkurencje strzelania kulami do sarny na 100 i 120 kroków,

 do ruchomego dzika na 80 kroków oraz śrutem na 50 kroków do zająca,

do glinianych krążków i żywych gołębi.


- 9 kwietnia 1919 r. - odbyło się pierwsze Walne Zebranie członków Towarzystwa

w wolnej Polsce.


- 3 kwietnia 1922 r. - prezesem Koła wybrano dra Adama Midowicza - szefa

 Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, a sekretarzem - Władysława Gurtlera.


- 3 listopada 1930 r. - Jubileusz 50-lecia Koła - w kościele w Zabierzowie

odprawiona została przez honorowego członka Towarzystwa księdza

Marcelego Sochańskiego msza św. z tej okazji. Następnie odbyło się małe

polowanie , po nim zaś bankiet z udziałem ok.100 osób.

Półwiecze istnienia Towarzystwa upamiętnione zostało wydaniem Kroniki (autor

Władysława Gurtler).

   Z tej też okazji Koło ufundowało witraż kościele w Zabierzowie, który jako jedyny

przetrwał II wojnę światową i do dziś zdobi tę świątynię. 

Medal okolicznościowy z okazji 85-lecia Towarzystwa Myśliwych.

Lata 1960 - 1980 - poza polowaniami, to przede wszystkim okres intensywnej

gospodarki łowieckiej połączonej z hodowlą bażanta prowadzoną u członków

terenowych i strażników zatrudnianych przez Koło, a także walka z kłusownictwem.

Rekordowy rozkład : w sezonie 1973/74 r. pozyskano w drodze odstrzału i odłowu

999 zajęcy.


- 9 kwietnia 1975 r.- utworzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 100

   Rocznicy powstania Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie.

Komitet Org.Obch.100.Rocznicy Koła: od lewej - stoją: Eugeniusz Tokarski, Bogdan Jedliczka, Zbigniew Szwarnowiecki, Janusz Solarski, Ferdynand Ungeheuer, Józef Radoniewicz, - siedzą: Mieczysław Nieć, Marian Janeczko, Władysław Rogoziński, Józef Winsch.
Medal pamiątkowy z okazji 100-lecia Koła.

- 22 - 23 listopada 1980 r. - Jubileusz 100-lecia Koła: urządzona została

wystawa łowiecka, wykonano sztandar Koła (w/g  proj. graficznego autorstwa

Mieczysława Jachczyka), medal z brązu i okolicznościową odznakę, opracowana

została Kronika obejmująca cały wiek działalności Koła (autor Józef Winsch), zorganizowano uroczystą akademię , przyozdobiono wieńcami jeleni kaplicę św. Huberta w Miłocinie i zakupiono szkło okolicznościowe z emblematem Towarzystwa. Dwudniowe uroczystości z udziałem przedstawicieli władz naczelnych Związku zakończone zostały balem myśliwskim, a w dniu następnym - polowaniem i tradycyjnym bigosem przy ognisku.

Członkowie Towarzystwa Myśliwych w 1980 roku.
Prezydium uroczystości 100-lecia Koła. Od lewej: prof.dr Jerzy Krupka i dr Władysław Rogoziński. Fot. Mieczysław Jachczyk.

- 22 listopada 1980 r. - wręczenie Towarzystwu - jako pierwszemu w PZŁ kołu - sztandaru, który następnie odznaczony został "Złomem". Sztandar ten jest Sztandarem - Matką wszystkich regionalnych, a nawet krajowych uroczystości łowieckich.

Autorem części graficznej sztandaru jest Mieczysław Jachczyk.

Sztandar Towarzystwa Myśliwych. (strona lewa)
(strona prawa)

26 czerwca 1983 r. - Nadzwyczajne Otwarte Walne Zebranie z okazji 60-lecia PZŁ połączone z wystawą łowiecką w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.

- 3 listopada 1983 r. - poświęcenie sztandaru Koła w Kaplicy p.w. św. Huberta w Miłocinie.

Fragment Wystawy Łowieckiej w Głogowie Młp. z okazji 60-lecia PZŁ.
Uroczyste Walne Zebranie w Głogowie Młp. z okazji 60-lecia PZŁ. Przemawia kol. Tomasz WAWRO.

3-4 listopada 1990 r. - Jubileusz 110-lecia Koła: msza w Kaplicy św. Huberta w Miłocinie (w czasie nabożeństwa poświęcony został sztandar Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Rzeszowie), a następnie koncert pieśni polskich w wykonaniu orkiestry dętej z Zaczernia. W godzinach wieczornych - akademia w Klubie Garnizonowym w Rzeszowie połączona z wystawą łowiecko-przyrodniczą i balem. W dniu 4 listopada polowanie w Borze. Z okazji Jubileuszu wykonano wazony z emblematem Koła oraz wydana została monografia zawierająca opis uroczystości 100-lecia Koła (autor Ferdynand Ungeheuer).


5 czerwca 1994 r. dekoracja sztandaru Koła Medalem Św.Huberta.

 1996 r. - introdukcja bobra w obwodzie nr 35 (wypuszczono 3 pary).

Monografia o 100-leciu Koła autorstwa Ferdynanda Ungeheuera
Bobrowe znaki ...

- 23 października 1996 r. - zakup działki (starego leśnictwa) w Wysokiej Głogowskiej.

1998 r. - powołanie Komitetu Organizacyjnego 120-lecia Koła.
Komitet Organizacyjny obchodów 120-lecia Koła.Od lewej siedzą:Janusz Solarski,Ferdynand Ungeheuer i Józef Radoniewicz,stoją:Józef Pliś,Waldemar Tokarski,Wojciech Bieniasz,Marek Rogoziński,Witold Chodziński i Jerzy Solarski.
17 lipca 1999 r. - pod kierownictwem organizacyjnym i technicznym sprawowanym przez łowczego Koła kol. Józefa Plisia rozpoczęto budowę domu myśliwskiego w Wysokiej Głogowskiej.
Prace przy budowie domu myśliwskiego w Wysokiej Głogowskiej. Pracami kieruje kol.Józef Pliś. Fot.Mieczysław Jachczyk.

2000 r. uroczystości jubileuszowe 120-lecia Koła.  8 lipca 2000 r. - spotkanie z sołtysami.  Wydana została kolejna część Kroniki Koła (autor Jerzy Solarski). Wykonano okolicznościowe: Tablo Koła z  uwidocznieniem zdjęć członków w kolejności wg stażu w Kole, plakiety z brązu, odznaki numerowane dla członków Koła, a także  miniaturki  tych odznak.

Kronika T.M. autor Jerzy Solarski.
Plakieta okolicznościowa na 120-lecie Koła.
Odznaka okolicznościowa na 120-lecie Koła (indywidualna,numerowana).
Odznaka okolicznościowa na 120-lecie Koła (miniatura).
Wykonawcą Tablo (projekt i realizacja): rzeszowski artysta plastyk Lucjan KANIA. Tablo Koła z uwidocznieniem zdjęć członków w kolejności wg stażu w Kole.

- 16 września 2000 r. - główne uroczystości na Strzelnicy w Borze : msza św. za zmarłych członków Koła, akademia, występ orkiestry z Dobrynina i biesiada myśliwska.

- kolejne fragmenty z uroczystości 120-lecia Koła:

Fot. Mieczysław Jachczyk. Fragment mszy św. poświęconej zmarłym członkom Koła.
Fot. Mieczysław Jachczyk Uroczystość uświetnił Zespół Orkiestry Szkoły w Markowej.
Fot. Mieczysław Jachczyk. Uroczysta odprawa na rozpoczęcie polowania.

- listopad - grudzień 2000 r. - wystawa łowiecka w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Więcej  w  G A L E R I I ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. Kol. Marek Rogoziński otwiera Wystawę Łowiecką w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Fot. Mieczysław Jachczyk. Przewodniczący kol. Marek Rogoziński oprowadza Gości po Wystawie.

2004 r. - oddanie do użytku domu myśliwskiego w Wysokiej Głogowkiej (obw. 35).

Dom Myśliwski w Wysokiej Głogowskiej. Fot. M.Jachczyk.

Nasz Dom Myśliwski w Wysokiej Głogowskiej.

15 sierpnia 2005 r. Staraniem łowczego kol. Karola Ungeheuera  przy aktywnym udziale kolegów Ireneusza Sobolewskiego, Andrzeja Drausa i Bogdana Fabińskiego w obwodzie nr 27 w Kłapówce została wybudowana i wyposażona baza myśliwska pod nazwą "KAROLÓWKA". Obiekt jest udostępniony dla odbywania okolicznościowych spotkań myśliwskich oraz przy  wykonywaniu polowań w obwodzie.

Widok ogólny obiektu. Fot. Mieczysław Jachczyk.
Gospodzrz obiektu zaprasza ... Fot. Mieczysław Jachczyk.
Fragment wnętrza obiektu. Fot. Mieczysław Jachczyk.
Uczestnicy otwarcia obiektu. Fot. Artur Krzywkowski.

więcej w  G A L E R I I   ...

8 pąździernika 2005 r. -  Uroczystości jubileuszowe 125-lecia Koła.
Msza św. polowa na terenie nieruchomości Koła w Wysokiej Głogowskiej połączona z poświęceniem Obelisku ku czci św.Huberta;
Fot. Mieczysław Jachczyk. Poczty sztandarowe w czasie odsłonięcia Obelisku.
Fot. Mieczysław Jachczyk. Obelisk poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II.
Następnie odbyła się  krótka akademia z wystąpieniem Prezesa i zaproszonych Gości, oraz zabawa myśliwska.
Fot. Mieczysław Jachczyk. Fragment części oficjalnej.
Fot. Mieczysław Jachczyk. Fragment zabawy tanecznej. Więcej w G A L E R I I ...
Z okazji Jubileuszu Koło wykonało odznaki pamiątkowe, folder okolicznościowy, naklejiki na szyby samochodowe, oraz srebrne odznaki będące kopią odznak numerowanych na 120-lecie Koła.


Folder wydany z okazji 125-lecia Koła.
Naklejka na szyby samochodowe.
- 22 pażdziernika 2005 r. - w roku Jubileuszowym Koło było współorganizatorem Podkarpackiego Konkursu Wyżłów i Psów Małych Ras, który miał się odbyć na terenie Wysokiej Głogowskiej.
19.10.2005 r. konkurs został odwołany w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego działań ochronnych przeciw ptasiej grypie.
Więcej  w   G A L E R I I  . . .
Rok 1969 m.Widełka - Uczestnicy konkursu psów myśliwskich na odprawie. W środku kol. Marian Janeczko. (Zdjęcie historyczne, wstawione zastępczo).
Rok 1969 Stawy Kłapówka - "GROT" - pies kol. Mieczysława Jachczyka w akcji aportu. Stawy-Kłapówka.(Zdjęcie historyczne, wstawione zastępczo).

- 19 listopada 2005 r. - dla uczczenia Ignacego GUMIŃSKIEGO - założyciela naszego najstarszego w Polsce Koła Łowieckiego "Towarzystwo Myśliwych" w Rzeszowie, w kościele parafialnym w Zalesiu k. Rzeszowa odbyło się nabożeństwo-msza św.

Grób Ignacego Gumińskiego znajduje się na placu kościelnym tuż obok kościoła. Po nabożeństwie, obecni przy Jego grobie członkowie Towarzystwa Myśliwych oraz inni uczestnicy - oddali Mu hołd i złożyli wiązankę kwiatów.

Fot. Mieczysław Jachczyk. Grób Ignacego Gumińskiego.
Fot. Mieczysław Jachczyk. Członkowie Koła i działacze PZŁ oddają hołd założycielowi Towarzystwa Myśliwych - Ignacemu Gumińskiemu.

więcej w  G A L E R I I ...


- 24 listopada 2005 r. - Staraniem Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie i P.Z.Ł.- Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie, w ramach cyklu Osiągnięcia rzeszowskiej nauki, w Sali Ratuszowej Urzędu Miasta w Rzeszowie miał miejsce wykład pt. Krótka historia łowiectwa  podkarpackiego - 125 lat Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie. Autorem wykładu był Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie, były wieloletni Prezes Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie dr  Marek Rogoziński. Zaprezentował również - jako autor - wydaną z okazji 125-lecia Koła książkę pt. W łowisku i Towarzystwie Myśliwych. Wykład poprzedził koncert sygnałów myśliwskich wykonanych z balkonu Ratusza przez sygnaslistów z Koła Łowieckiego "Sarenka" w Harcie.

Prezydent Miasta p. Tadeusz Ferenc wita uczestników odczytu. Fot. Mieczysław Jachczyk.
Prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Naukowego prof. Marek Koziorowski otwiera konferencję odczytową. Fot. Mieczysław Jachczyk.
Uczestnicy w trakcie odczytu. Fot. Mieczysław Jachczyk.
Uczestnicy w trakcie odczytu. Fot. Mieczysław Jachczyk.

więcej w  G A L E R I I ...

24 września 2006 r. - 50 lat członkostwa w Polskim Związku Łowieckim upływa w bieżącym roku kolejnym członkom Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie.

               Jubilatami są Koledzy:

G U B E R N A T  Marian

R O G O Z I Ń S K I  Marek

W I A D E R N Y  Roman.

W Kościele Parafialnym w Wólce Podleśnej, staraniem kol. Edwarda LECHA odbyła się uroczysta  msza św. w intencji uczczenia ponad 125-letniej działalności  K. Ł. Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie i Jubilatów. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe Okręgowej Rady PZŁ w Rzeszowie i naszego Koła, miejscowa Społeczność, oraz zaproszeni Goście.


Kościół w Wólce Podleśnej. Fot.Mieczysław Jachczyk.
Poczty sztandarowe podchodzą do kościoła, jako pierwszy Poczet OR PZŁ, za nim sztandar Tow.Myśliwych. Fot.Artur Krzywkowski.
Przed kościołem J u b i l a c i w otoczeniu Kolegów z Koła i Gości. Jubilaci (od lewej w pierwszym rzędzie): 3. dr Marek Rogoziński, 6. Roman Wiaderny, 7. Marian Gubernat. Fot.Artur Krzywkowski.

więcej w  G A L E R I I  ... 

7 października 2006 r. - w Wysokiej Głogowskiej odbył się Podkarpacki Konkurs Wyżłów  i Psów Małych Ras. Impreza organizowana przez Koło, Okręgową Radę  i Komisję Kynologiczną zgromadziła 16 psów z całej Polski. 

4 listopada 2006 r. - na terenie własnej posesji i obwodu łowieckiego nr 35 w Wysokiej Głogowskiej odbyła się uroczysta inauguracja sezonu polowań 2006/2007 r. na którą złożyły się: tradycyjne polowanie, pokot połączony ze złożeniem przyrzeczenia przez nowych członków PZŁ i Koła, tj. Kolegów: Adama Zdeba, Edwarda Króla, Wojciecha Konefała i Edwarda Sudoła oraz biesiada myśliwska, w czasie której uhonorowano kolejnych Kolegów którzy ostatnio osiągnęli 50-lecie członkostwa w PZŁ: Mariana Gubernata, Marka Rogozińskiego i Romana Wiadernego. W dniu poprzednim Koledzy uczestniczyli w uroczystości kościelnej zorganizowanej przez Parafię w Miłocinie i Okręgową Radę Łowiecką w Rzeszowie, związaną z odsłonięciem pomnika nieżyjącego papierza Jana Pawła II. W  czasie polowania w dwóch grupach pozyskano 2 dziki i 3 lisy. Królem polowania został kol. Kazimierz Kopeć.

Odprawa przed polowaniem ... Fot.Artur Krzywkowski.
Odprawa przed polowaniem ... Fot. Mieczysław Jachczyk.
Kol. Józef Pliś sygnalizuje "dzik na rozkładzie" ... Fot. Mieczysław Jachczyk.
Pokot, kol. Józef Pliś sygnalizuje "dzik na rozkładzie" ... Fot. Artur Krzywkowski.
Król polowania kol. Kazimierz Kopeć przy swoim trofeum ... Fot. Mieczysław Jachczyk
Ślubują "nowi" ... Koledzy (od lewej) : Adam Zdeb, Konrad Król, Wojciech Konefał i Edward Sudoł. Fot. Artur Krzywkowski.

więcej w  G A L E R I I  ...

20 kwietnia 2007 r. odbyło się coroczne obowiązkowe strzelanie kula/śrut na Strzelnicy im. Kazimierza Reicherta w Borze.

Foto w GALERII ...
7 maja 2007 r. w obiekcie własnym w Wysokiej Głogowskiej odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła.
 Kilka migawek fotograficznych w GALERII..
18 sierpnia 2007 r. inauguracyjne polowanie na kaczki w Kłapówce (obwód 27).
W oczekiwaniu na odprawę ...
Odprawa przed polowniem ...
więcej w  G A L E R I I  ...
24 października 2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła. Na tym zebraniu m.in. podjęto uchwałę o nadaniu nazwy naszemu domkowi myśliwskiemu w Wysokiej Głogowskiej. Nazwa ta brzmi "DWOREK MYŚLIWSKI".
Fragmenty z zebrania w GALERII.
10 listopada 2007 r. w Wysokiej Głogowskiej odbyło się polowanie Hubertowskie poprzedzone mszą św.
Na zbiórce na posesji koło \"Dworku Myśliwskiego\" stawiło się 54 myśliwych. W czasie uroczystej odprawy zostali udekorowani: Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej kol. Wojciech Bieniasz, a Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej kol. Jan Czaja. Wincenty Miąsik, Stanisław Filipowicz, Bogdan Fabiński oraz Jan Jedlikowski.
Kol. Marek Rogoziński zaprezentował wydaną niedawno książkę Jego autorstwa pt. Z łowiectwem i medycyną przez życie (na zdjęciu obok) a także sprezentował tę książkę ze swoją dedykacją starszym kolegom z wieloletnim stażem w n. Kole. 
Więcej  w  G A L E R I I ...
24 grudnia 2007 r. odbyło się wigilijne polowanie w łowisku Annopol. Rozpoczęcie polowania tradycyjnie miało charakter uroczysty. Uczestniczyło w nim: 56 myśliwych, nasi nieodłączni pomocnicy - strażnicy łowieccy oraz członkowie naganki. Była też z kamerą rzeszowska TVP. Po okolicznościowych przemówieniach połączonych z życzeniami świąteczno-noworocznymi dla uczestników i ich rodzin - w imieniu Rady Okręgowej PZŁ przez jej Przewodniczącego kol. Marka Rogozińskiego, oraz w imieniu Zarządu Towarzystwa Myśliwych przez Przewodniczącego kol. Jerzego Solarskiego.         Po tym Koledzy indywidualnie składali sobie życzenia świąteczno - noworoczne łamiąc się opłatkiem. Następnie myśliwi i naganka po podziale na dwie grupy udali się w przewidziane rejony polowań.
Po zakończeniu polowań w grupach, spotkano się ponownie na miejscu zbiórki. Okazało się, że z powodu braku zwierza na rozkładzie - zakończenie polowania nastąpiło bez tradycyjnego pokotu, natomiast serdecznym pożegnaniom  nie było końca ...
(więcej w GALERII).
9 stycznia 2008 r. dla zasilenia łowiska wpuszczono na pola Wysokiej Głogowskiej 19 szt zakupionych żywych zajęcy. W roku ubiegłym również wpuszczono do tego łowiska 20 szt.
zakupionych żywych zajęcy.

Więcej w GALERII ... 
22 kwietnia 2008 r. odbyło się coroczne obowiązkowe strzelanie kula/śrut na Strzelnicy im. Kazimierza Reicherta w Borze.
Kilka "obrazków" z przebiegu tego strzelania w GALERII ...
25 kwietnia 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków i kandydatów Koła w naszym Domku Myśliwskim, w Wysokiej Głogowskiej.
W sprawach bieżących głównym tematem omawiano problem szacowania szkód łowieckich.
Uchwalono też plan polowań zbiorowych, w którym przewidziano - po kilkuletniej przerwie - polować w ograniczonym zakresie na zające.
Przewodniczący Zarządu kol. Jerzy Solarski rozpoczyna zebranie ...
widdok na Audytorium ...
Więcej w  G A L E R I I  ...
16 sierpnia 2008 r. polowaniem na kaczki na stawach w Kłapówce inaugurowano sezon polowań na ptactwo. Obecnych 40 myśliwych, odstrzelono 32 kaczki. Polowanie zakończono - przy udziale Gości - tradycyjną biesiadą myśliwską w Ośrodku "Karolówka".
Fot.Mieczysław Jachczyk. Odprawa przed polowaniem.
Fot.Mieczysław Jachczyk. Kol.Paweł Bieniasz z synem na stanowisku.
Fot.Mieczysław Jachczyk. Koledzy Andrzej Kloc, Jan Jeddlikowski i ... w akcji ...
Fot.Witek Chodziński. Pies IWO aportuje ... (właścicielem i przewodnikiem psa jest autor zdjęcia).
Więcej w  G A L E R I I  ... 

Więcej w  G A L E R I I  ...

6 marca 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków i kandydatów Koła. Na wstępie Przewodniczący Rady Okręgowej PZŁ w Rzeszowie Kol.Marek Rogoziński dokonał dekoracji Srebrnym Krzyżem Zasługi Łowieckiej Kol. Wojciecha Solarskiego.
Zasadniczym tematem zebrania była problematyka wysokich odszkodowań za wyrządzane szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę, głównie przez dziki. Przedsięwzięto działania organizacyjne w celu ograniczenia szkód i płacenia odszkodowań. 
Fot. Mieczysław Jachczyk. Prezes Zarządu Koła Kol. Jerzy Solarski refeuje sprawy ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. Sala obrad ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. Sala obrad ...
... więcej  w  G A L E R I I ...
5 kwietnia 2009 r. odbyło się coroczne obowiązkowe strzelanie kula/śrut na Strzelnicy im. Kazimierza Reicherta w Borze.
Kilka \"obrazków\" z przebiegu tego strzelania w GALERII ...
W dniu 29 maja 2009 r.w Dworku Myśliwskim w Wysokiej Głogowskiej odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła.                                                                                                   
Głównymi tematami Zgromadzenia były: sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielenie skwitowania członkom Zarządu oraz zatwierdzenie preliminarza budżetu na rok 2009/2010.


Więcej w  G A L E R I I  ...

15 sierpnia 2009 r. Inauguracja sezonu polowań na ptactwo w Kłapówce.                                                

Na zbiórce o godz. 8:00 w Kłapówce stawiło się 40 myśliwych. Po odprawie wyruszono na polowanie, które trwało do godz. 10:30.  Kaczek było zaskakująco mało. Efekt: podniesionych kaczek szt.5.  Następnie w "Karolówce" odbyło się tradycyjne spotkanie przy ognisku, z poczęstunkiem kiełbasą z rusztu i piwkiem z beczki.

Oto parę "obrazków" ilustrujących:

Foto. Mieczysław Jachczyk.
Widok na pierwszy staw ...
Otrąbienie zbiórki ...
Odprawa myśliwych ...
Myśliwi w czasie odprawy ...

Więcej w  G A L E R I I . . .

23 października 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła.

Omawiano bieżące sprawy organizacyjne. M.in. przyjęto plan polowań zbiorowych na sezon 2009/2010, oraz przypomniano o obowiązujących zasadach na polowaniach zbiorowych.

Prezes Zarządu Koła Kol. Jerzy Solarski otwiera Obrady ...

W i ę c e j   w    G A L E R I I   . . .

7 listopada 2009 HUBERTUS-inauguracja sezonu polowań zbiorowych 2009/2010

Po Mszy św. w Kościele parafialnym w Wysokiej Głogowskiej, o godz. 8:30 na zbiórce przed naszym Dworkiem Myśliwskim w Wysokiej Głogowskiej zjawiło  się 38 myśliwych oraz nagonka. Słabą frekwencję  spowodowała prawdopodobnie fatalna pogoda (deszcz). Prowadzący polowanie  Prezes Zarządu Kol. Jerzy Solarski otrąbieniem sygnału zarządził zbiórkę i przeprowadził odprawę. Zarządzono odbycie dwóch pędzeń z prawem strzału do dzika, lisa, bażanta i futerko.

W czasie odprawy wręczono Dyplomy uznania za wkład w rozbudowę naszej bazy przy Dworku Myśliwskim. Dyplomy takie otrzymali Koledzy: Tomasz BIDA i Marek ZDEB.

Po powrocie z polowania odbył się jeden z najbardziej przykrych pokotów - z jednym lisem, pozyskanym przez Kol. Roberta Mikulskiego.

Następnie odbyło się tradycyjne koleżeńskie spotkanie "przy bigosie".

W oczekiwaniu na odprawę ... Fot. Mieczysław Jachczyk
Kol. Jerzy Solarski sygnałem "zbiórka myśliwych" wzywa Kolegów do odprawy... Fot. Mieczysław Jachczyk
Odprawa myśliwych ... Fot. Mieczysław Jachczyk

Więcej w  G A LE R I I . . .

9 listopada 2009 r. introdukcja D A N I E L A - nowego gatunku zwierzyny w naszych łowiskach.

W dniu dzisiejszym o godzinie 19:00 wpuszczono w obwodzie łowieckim nr 73 dwie łanie Daniela, które w połączeniu z przybyłym i "osiedlonym" się w tym łowisku okazałym bykiem tego gatunku, będą stanowić stado zarodowe dla naszvch łowisk.

Operacja ta zrealizowana została dzięki inicjatywie Kol. Józefa  P L I S I A, oraz dzięki bezinteresownemu darowi dla naszego Koła od Kol. Michała  C I Ą P A Ł Y - myśliwego, miłośnika przyrody i właściciela  ZAGRODY HODOWLANEJ  w Czarnej k. Łańcuta - w postaci wymienionych dwu łań (dowiezionych do łowiska własnym transportem).

Kol. Michał Ciąpała - fundator i dostawca zwierząt, oraz Kol. Józef Pliś - inicjator i realizator introdukcji zwierząt, przy otwarciu kabiny ze zwierzętami ... Fot. Mieczysław Jachczyk
... oto nasi nowi przybysze, łańki daniela - "Michalina" i "Józefina" ... Fot. Mieczysław Jachczyk
Kol. Józio Pliś i "Józefina" ... Fot. Mieczysław Jachczyk

Więcej w  G A L E R I I ...

24 grudnia 2009 r. polowanie wigilijne w łowisku WYSOKA-las.

Na zbiórce  stawiło się 34 myśliwych. Z powodu obfitego a chwilami ulewnego deszczu zapadło postanowienie o rezygnacji z odbycia polowania i ograniczenie spotkania do złożenia sobie życzeń. Zgromadzono się pod dachem w altanie.
Przewodniczący Kol.Jerzy Solarski powitał zebranych i złożył obecnym życzenia Świąteczno-Noworoczne. Następnie proboszcz Parafii Wysoka Głogowska ks. Zbigniew Gargaś (członek Koła) po słowie religijnym zainicjował odmówienie modlitwy "Ojcze nasz ..." po której zaśpiewano kolędę "Wśród nocnej ciszy ...".
Po tym zebrani złożyli sobie z opłatkiem wzajemnie życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Oto kilka "obrazków" z tego spotkania:

... obfity, a chwilami ulewny deszcz spowodował rezygnację z odbycia polowania, oraz ograniczył spotkanie do zgromadzenia się pod dachem w altanie i złożenia sobie życzeń ... Fot. Mieczysław Jachczyk
Prezes Jerzy Solarski sygnalizuje: zbiórka myśliwych ! - - Fot. Mieczysław Jachczyk.
... proboszcz Parafii Wysoka Głogowska ks. Zbigniew Gargaś (członek Koła) po słowie religijnym zainicjował odmówienie modlitwy ... Fot. Mieczysław Jachczyk.
Fot. Mieczysław Jachczyk.
... tradycyjnie, Senior Janusz Solarski inicjuje dzielenie się opłatkiem i złożeniem życzeń ... Fot. Mieczysław Jachczyk.

Więcej w  G A L E R I I ...

17 kwietnia 2010 r. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków i stażystów.


Zebranie odbyło się we własnym Domku Myśliwskim

w Wysokiej Głogowskiej.

W Zebraniu uczestniczyło 62 członków.

Zebraniu przewodniczył kol. Roman Soboń.


W sprawozdaniu Zarządu przedstawiono działalność Koła w ostatnim roku gospodarczym tj. okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., oraz podsumowanie w całej kadencji obejmującej lata 2005 –2010, w szczególności:

  Stan osobowy. W porównaniu do początku kadencji, tj. 1.04.2005 r., stan osobowy Koła uległ zwiększeniu. Na początku kadencji Koło liczyło 66 członków i 5 stażystów - aktualnie Koło liczy 78 członków, w tym 3 niemacierzystych oraz 5 stażystów;

Aktualny stan urządzeń łowieckich:

paśników 68, lizawek 144, ambon (nie wliczając wysiadek) 152, magazyno-paśników 2;


Pozyskanie i stany zwierzyny:

Plan na rok 2009/2010 łącznie w obwodach przewidywał do odstrzału:

  - jelenie byki: 8 szt. – wykonanie 3 szt.,

  - łanie – 17 szt. – wykonanie 17 szt.,

  - cielęta 4 szt. – wykonanie 4 sztuki,

  razem na planowane 29 sztuk, odstrzelono 24 sztuki; do tego ubytki naturalne - 6 sztuk;

  - sarny kozły – 98 szt., wykonanie – 94 szt., w tym 48 sztuk myśliwi dewizowi,

  - Kozy – 105 szt., wykonanie 105 szt.,

  - koźlęta – 16 szt., wykonanie – 16 sztuk,

  razem na planowane 219 sztuk, odstrzelono 216 sztuk; do tego ubytki naturalne 12 sztuk;

  - dziki: plan 229 szt., wykonanie 203 szt. oraz ubytki 8 sztuk.

Zwierzyny drobnej odstrzelono:    

zajęcy 3, lisów 101 (102 w poprzednim sezonie), bażantów 65 (86 w poprzednim sezonie), kuropatwy 1 (w poprzednim sezonie 1), kaczki 33, borsuki 2.


Porównując pozyskanie zwierzyny grubej z rokiem poprzednim stwierdza się wzrost pozyskania we wszystkich gatunkach – najwięcej w przypadku dzików– ze 165 do 203 sztuk. W pozyskaniu zwierzyny drobnej, stan jest porównywalny z rokiem poprzednim, z nieznaczną tendencją wzrostową w przypadku bażanta i zająca.

Od kilku lat najbardziej kłopotliwym i drażliwym zagadnieniem są szkody w uprawach rolnych. Od sezonu 2004/2005 (wcześniejszy rok – szkody likwidowała WARTA) następował rokrocznie wzrost powierzchni zredukowanej a w ślad za tym - wypłacanych odszkodowań.

Następował również wzrost ilości pozyskanych dzików. Za ostatnie 3 lata przedstawia się to następująco:

  - sezon 2006/2007, wypłacone odszkodowania 40.392,98 zł, plus 16.354,88 zł koszty szacowania, pastuchy i środki zapachowe - łącznie 56.747,88 zł, odstrzał 67 sztuk;

  - sezon 2007/2008 - odszkodowania 52.590,18 zł., do kwoty tej należy doliczyć jeszcze kwotę 27.337,21 zł tj. koszty szacowania, pastuchy i środki zapachowe, co dało łącznie 79.927,39 zł. odstrzał 108 sztuk;

  - sezon 2008/2009 – łączna powierzchnia zredukowana wyniosła 69,44 ha, wypłacone odszkodowania 90.262,84 zł, koszty szacowania,  pastuchy i środki zapachowe 49.044,09 zł - razem 139.306,93zł, odstrzał 165 sztuk.

W minionym roku gospodarczym odnotowano zmniejszenie zarówno powierzchni zredukowanej, jak i kwoty wypłaconych odszkodowań. W sezonie 2009/2010 – łączna powierzchnia zredukowana wyniosła54,51 ha, wypłacone odszkodowania 73.012 zł, koszty szacowania, pastuchy i środki zapachowe 46.401zł - razem 119.413 zł. Odstrzelono 203 sztuki oraz odnotowano 8 upadków – razem odstrzał+upadki = 211 sztuk.

W porównaniu do poprzedniego roku gospodarczego na szkody wydatkowano o 20.000 zł mniej.

W opanowaniu nadmiernych szkód przyczyniły się:

  - szeroko rozwinięta profilaktyka, w której wzięli udział prawie wszyscy członkowie. Tylko nieliczni nie włączyli się w zapobieganie szkodom i wobec tych Kolegów Zarząd zrealizował uchwałę z 6 marca 2009 r. obciążając za nieobecności kwotami po 225 zł.,

  - rekordowe pozyskanie dzików, z czego prawie połowę odstrzelono w kresie letnio – jesiennym, a więc w czasie wegetacji upraw rolnych.

  Na przestrzeni ostatnich 5 lat odnotowuje się zdecydowaną poprawę stanu jeleni. Jest to efektem istotnego ograniczenia w planach odstrzału poczynając od sezonu 2001/2002. Również w odniesieniu do sarny stwierdzamy tendencję zwyżkową, dowodem na lepsze stany są rokrocznie nieznacznie wyższe plany pozyskania tego gatunku.

  W odniesieniu do dzików - oczekiwania nasze są odwrotne w stosunku do istniejącego stanu.

  Rokroczną poprawę stanów zwierzyny płowej uzyskuje się dzięki prawidłowemu planowaniu pozyskania oraz w odpowiednim dokarmianiu w okresie zimowym. Rokrocznie kupujemy po kilkadziesiąt ton buraków, które wykładamy dopiero końcem grudnia i na „przednówku”.

  Systematycznie też wykładane są sól, sianokiszonki oraz siano.

  Natomiast nie udało się odbudować w zadowalającym stopniu stanów zwierzyny drobnej, przy czym dotyczy to zająca i kuropatwy, mimo zasilania tymi gatunkami łowisk. W przypadku zająca nastąpiła prawie wszędzie nieznaczna poprawa ale do stanów sprzed kilkunastu lat jeszcze daleko. Nie widać natomiast istotnej poprawy kuropatwy, na który to gatunek praktycznie przez całą kadencje nie polowaliśmy. Z kolei w przypadku bażanta, który również był wpuszczany w nasze łowiska – stan jest dobry lub zadowalający.

W okresie minionej kadencji zakupiono i wpuszczono w nasze łowiska:                                                                                  

 -2005/2006                                                 - 500 sztuk    

 - 12–tygodniowe bażanty oraz 100 kuropatw,

                                                                                                 -2006/2007                                                                                         - kuropatwy w ilości 110 sztuk, oraz zające w ilości 20 sztuk,

 -2007/2008                                                                                         - 19 zajęcy oraz 110 dorosłych bażantów,                                              razem: 39 zajęcy, 610 bażantów i 210 kuropatw.

              

Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Koła przedstawionych przez dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu kol. Jerzego Solarskiego oraz przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Józefa Bigosa i po dyskusji, podjęło m.in. następujące uchwały:  

 -zatwierdzono bilans, rachunek strat i zysków za rok gospodarczy 2009/2010, który zamknął się stratą w wysokości  -6.017,75 zł. Strata będzie pokryta z zysku osiągniętego w roku 2010/2011;

 - na podstawie § 53 pkt 7 Statutu PZŁ, po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego w trybie § 70 pkt 4 i Statutu udziełono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;

 - uchwalono preliminarz budżetowy na rok gospodarczy 2010/2011 opiewający:

  1. Przychody ...............................................162.000 zł

  2. Wydatki …................................................151.000 zł

          Wy n i k….......................................................+11.000 zł;

 - zatwierdzono kandydaturę Kol. Andrzeja Drausa na odznaczenie Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej;

 - powołano Komitet Obchodów 130 – lecia Koła,              

  w  składzie:

             -  Koledzy Seniorzy odznaczeni ZŁOMEM,

             -  wszyscy członkowie Zarządu,

             -  Koledzy dokooptowani przez Komitet.


W tajnym głosowaniu dokonano wyboru władz Koła w następującym składzie :


Z a r z ą d: Jerzy Solarski - przewodniczący, Jarosław Janeczko-wiceprzewodniczący, Karol Ungeheuer - łowczy, Witold Chodziński-sekretarz, Wojciech Konefał - skarbnik, Wincenty Miąsik–podłowczy;


Kom i s j a Rewizyjna: Józef Bigos – przewodniczący, Roman Soboń –członek, Jan Banaś – członek.

Wybrano delegatów na Zjazd PZŁ w osobach:

 • Marek ROGOZIŃSKI

 • Jarosław JANECZKO

 • Karol UNGEHEUER.

Przewodniczący kol. Jerzy Solarski otwiera Walne Zgromadzenie... Foto. Mieczysław Jachczyk
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia ... Foto. Mieczysław Jachczyk
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia ... Foto. Mieczysław Jachczyk
Członkowie nowo wybranego Zarządu (od lewej):Witold Chodziński-sekretarz, Jerzy Solarski-przewodniczący, Karol Ungeheuer-łowczy, Jarosław Janeczko-wiceprzewodniczący, Wojciech Konefał-skarbnik. Foto. Mieczysław Jachczyk

Więcej w  G A L E R I I ...

15 sierpnia 2010 r. - inauguracja sezonu polowań na ptactwo.

 Stawy Kłapówka. O godz. 8:00 przy obecności 40 myśliwych polowanie rozpoczęto odprawą. Po odprawie myśliwi wyruszyli na stanowiska. Przewidziano zakończenie polowania o godz. 10:30, następnie terenie \"Karolówki\" koleżeńskie spotkanie przy ognisku-grillu. Odstrzelono 39 kaczek-krzyżówek.
Przebieg ilustrowany zdjęciami ...
...jeden ze stawów ... Fot. Mieczysław Jachczyk
Przewodniczący kol. Jerzy Solarski sygnalizuje: "zbiórka myśliwych !" Fot. Mieczysław Jachczyk
Odprawa myśliwych ... Fot. Mieczysław Jachczyk
... myśliwi w czasie odprawy ... Fot. Mieczysław Jachczyk
... myśliwi w czasie odprawy ... Fot. Mieczysław Jachczyk
... myśliwi w czasie odprawy ... Fot. Mieczysław Jachczyk
Kol. Edward Domarski na stanowisku ... Fot. Mieczysław Jachczyk
... aporter pracuje ... Fot. Mieczysław Jachczyk.
Więcej  w  G A L E R I I ...

25 września 2010 r. 130-lecie "TOWARZYSTWA MYŚLIWYCH" w Rzeszowie

Przygotowaniem uroczystości zajmował się Komitet Organizacyjny powołany przez Walne Zgromadzenie w składzie: Zarząd Koła poszerzony o "Złomowców" oraz innych członków Koła których powołane uznał za konieczne.

Z okazji Jubileuszu Koło wydało pamiątkowe plakiety z brązu, dyski DVD - z historycznymi filmami oraz zdjęciami Koła, oraz srebrne odznaki okolicznościowe na 130-lecie Koła.

Plakieta pamiątkowa
Plakieta pamiątkowa (w etui)
DVD-filmy
DVD-zdjęcia
Odznaka pamiątkowa (srebro)

Główne uroczystości odbyły się w dniu 25 września 2010 r.  według następującego programu :

   10:45 Zbiórka myśliwych i zaproszonych Gości przed  kościołem w Wysokiej Głogowskiej,

   11:00  Uroczysta Msza Św. w intencji myśliwych,

   12:00 Otwarcie i zwiedzanie Wystawy Łowieckiej w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej,

    13:45 Przejazd uczestników do "Dworku Myśliwskiego" im. Ignacego Gumińskiego w Wysokiej Głogowskiej,  

     14:00 Część oficjalna  
 
- Powitanie zaproszonych Gości, myśliwych i ich rodzin,
  - Wystąpienie Prezesa i Gości, 
  - Wręczenie odznaczeń łowieckich,
 
     15:00 Biesiada myśliwska.

Uroczystość kościelna ...

Zbiórka przed kościołem - Wysoka Głogowska Fot. Marek Gubernat
...powitanie przed kościołem ... Fot. Artur Krzywkowski
Poczet sztandarowy Koła przed kościołem ... Fot. Artur Krzywkowski
Przy ołtarzu w czasie nabożeństwa ... Fot. Artur Krzywkowski
Poczet sztandarowy Koła przy ołtarzu ... Fot.Artur Krzywkowski
... uczestnicy w trakcie nabożeństwa ... Foto. Artur Krzywkowski
... uczestnicy nabożeństwa ... Fot.Artur Krzywkowski
... czas kazania ... Fot.Artur Krzywkowski
... przemawia kol.Jerzy Solarski - prezes Towarzystwa Myśliwych. Fot.Artur Krzywkowski
Fot. Artur Krzywkowski. ... przemawia Kol. Zbigniew Dec

Wystawa łowiecka ...

W trakcie wejścia na otwarcie Wystawy ... Fot.Mieczysław Jachczyk
W trakcie wejścia na otwarcie Wystawy ... Fot. Mieczysław Jachczyk
Oczekują na wejście na Wystawę Kol. Alfred Hałasa i Artur Krzywkowski z córką. Fot. Marek Gubernat
Zwiedzanie Wystawy ... Fot. Artur Krzywkowski
Zwiedzanie Wystawy ... Fot. Artur Krzywkowski
Goście zwiedzający Wystawę ... Fot. Artur Krzywkowski
Przewodniczący Zarządu Okręgu PZŁ w Rzeszowie wpisuje się do Księgi Pamiątkowej. Fot. Artur Krzywkowski
Grupa Kolegów przygotowujących Wystawę. Fot. Mieczysław Jachczyk

Część oficjalna ...

Fot. Ilona Krzywkowska. Uczestnicy uroczystości 130-lecia TOWARZYSTWA MYŚLIWYCH w Rzeszowie (25.10.2010)
Fot. Ilona Krzywkowska. Poczty Sztandarowe Okręgowej Rady PZŁ w Rzeszowie i TOWARZYSTWA MYŚLIWYCH w Rzeszowie
Fot. Artur Krzywkowski. Przewodniczący T.M. Kol. Jerzy Solarski otwiera Uroczystość ...
Fot. Ilpna Krzywkowska. Dekoracja członków T.M. Odznaką Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego
Fot. Mieczysław Jachczyk. Dekoracja Kol. Artura Krzywkowskiego Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej
Fot. Ilona Krzywkowska. Dekoracja członków T.M. Odznaką Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego
Fot.Ilona Krzywkowska. Dekoracja Brązowym Krzyżem Zasługi Łowieckiej Kol. Tomasza Sołtysa
Fot. Marek Gubernat. Emblemat Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie (odsłonięty w czasie uroczystości).
Fot. Ilona Krzywkowska. Odsłonięcia emblematu Towarzystwa Myśliwych dokonują "Złomowcy" Koła kol.kol. Janusz Solarski, Marek Rogoziński, Józef Radoniewicz i Mieczysław Jachczyk.
Fot. Mieczysław Jachczyk Aktu odsłonięcia Emblematu dokonuje kol. Janusz Solarski.

Więcej w  G A L E R I I  ...

4 czerwca 2011 r. obowiązkowe strzelanie - Strzelnica im. K. Reicherta w Borze.

W dniu 4 czerwca 2011 r. odbyło się coroczne obowiązkowe strzelanie (5 x kula, 5 x breneka, 10 x śrut) na strzelnicy w Borze. Strzelania prowadzili kol. kol. : Tadeusz Rydz, Jan Banaś, Józef Lipiński, Jarosław Janeczko, Marek Fróhlich i Marek Zdeb.                         

Niżej przedstawiam kilka "obrazków" z przebiegu tego strzelania ...

Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Łowczy Kol. Karol Ungeheuer przy pracy - załatwia Kol. Janusza Jachczyka
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- ... w kolejce do strzelania ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Seniotzy Józef Radoniwiewicz i Janusz Solarski odbywają przerwę między strzelaniami ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Kol. Tadziu Rydz kierjący strzelaniem "do zająca" ...

Więcej w  G A L E R I I .... 

11 czerwca 2011 r. zasilono łowiska kuropatwami. 

Czynność tę wykonali koledzy Wojciech Solarski, Kazimierz Kopeć i Mariusz Nykiel. Na terenach   obwodów łowieckich dzierżawionych przez   Towarzystwo Myśliwych  wypuszczono 100 sztuk kuropatw zakupionych przez Zarząd Koła.

Więcej w  G A L E R I I    

Fot. Wojciech Solarski. --------------------------------- Kol. Kazimierz Kopeć i Mariusz Nykiel wypuszczają kuropatwy ...
Fot. Kazimierz Kopeć. --------------------------------- Koledzy Wojciech Solarski i Mariusz Nykiel Przy wypuszczaniu kuropatw ...

7 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  członków i stażystów.

Zebranie odbyło się w Dworku Myśliwskim w Wysokiej Głogowskiej. W zebraniu uczestniczyło 62 członków. Przewodniczył Zebraniu  kol. dr Jarosław Janeczko.
Omawiano bieżące sprawy organizacyjne. M.in.w oparciu o przedstawioną informację Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki szkód w uprawach rolnych,przyjęto stosowne wnioski, a nadto przyjęto plan polowań zbiorowych na sezon 2011/2012, oraz przypomniano o obowiązujących zasadach na polowaniach zbiorowych.
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Przewodniczacy Zrządu Kol. Jerzy Solarski otworzył Zgromadzenie ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Grono Kolegów ... (fragment Zgromadzenia)
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Grono Kolegów ... (fragment Zgromadzenia)
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Grono Kolegów ... (fragment Zgromadzenia)

Więcej w  G A L E R I I

5 listopada 2011 r. HUBERTOWINY - Polowanie Hubertowskie. 

Jak corocznie, zwyczajowo odbyło się uroczyście zainaugurowanie zimowego sezonu łowieckiego polowaniem hubertowskim.

Godz. 7:30 Msza św.w kościele paraf. w Wysokiej Głogowskiej. godz. 8:30 zbiórka na polowanie na terenie Dworku w Wysokiej Głogowskiej. Stawiło się 41 myśliwych. Przed odprawą odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowyc myśliwych po odbyciu w naszym Kole stażu kandydackiego Koleżanki Angelikę Sudoł oraz Kolegów Leszka Bielenia i .......  Postanowiono polować w 2 grupach i po 4 pędzenia. I gr. prowadził łowczy kol. Karol Ungeheuer, II grupę prowadził prezes kol. Jerzy Solarski. W pokocie był tylko 1 lis pozyskany przez kol. Stanisława Rząsę. Po pokocie odbyło się tradycyjne spotkanie Kolegów przy bigosie.

Oto kilka okolicznościowych zdjęć :

Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------ Kol. Józef Pliś sygnslizue "zbiórka myśliwych" ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Myśliwi na zbórce ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Myśliwi na zbórce ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------ Wstępuję poczet sztandarowy ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------ Zbiórka ma charakter uroczysty z wystąpieniem Pocztu Sztandarowego prezentowanego przez Kol. Kol. Jana Banasia, Stanisława Rząsę i Stanisława Rząsę.
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Nowi członkowie PZŁ po zakonczeniu stażu kandydackiego Angelika Sudoł, Leszek Bieleń i .... składają przyrzeczenie myśliwskie ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------- Pokot ...

Więcej w G A L E R I I ...

12 listopada 2011 r. jest w budowie woliera dla hodowli kuropatw w celu zasilania naszych łowisk tymi ptakami.

Budowę tej woliery zlokalizowano na terenie obwodu Kłapówka u kol. Edwarda Sudoła. Również pod kierownictwem kol. E. Sudoła jest wykonywana budowa tej woliery. Kol. E. Sudoł ma też sprawować funkcję prowadzącego tę hodowlę.

Fot. Mieczysław Jachczyk. ----------------------------- ... trwają prace przy budowie ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ------------------------------ Członkowie T.N. przy pracy ...
Fot. Mieczysław Jachczyk . ------------------------------ ... praca wre ...
Fot. Mieczysław Jachczyk, ------------------------------ Pracami kierujde Kol. Edward Sudoł

Więcej w  G A L E R I I ...

Ślady bobrów w Wysokiej Głogowskiej - 

 na terenie lasu tuż za Leśnictwem, oglądane i fotografowane w dniu 4 stycznia 2012 r. świadczą, że bobry u nas mają się nie źle ...

(fot. Mieczysław Jachczyk}

Fot.(wszystkie) Mieczysław Jachczyk

28 kwietnia 2012 r. Obowiązkowe przystrzelanie broni na Strzelnicy im. Kazimierza Reicherta w Borze.

28 kwietnia 2012 r. na Strzelnicy im. Kazimierza Reicherta w Borze odbyło się obowiązkowe przystrzelanie broni , któremu po raz pierwszy nadano charakter zawodów w konkurencjach : śrut x 10, kula-rogacz x 3, kula-dzik x 5. Przystrzelanie-zawody prowadził Wiceprezes Kol. Jarosław Janeczko, sędziowali Kol. Kol. Tadeusz Rydz, Józef Lipiński, Marek Fróhlich i Marek Zdeb.

Fot. Mieczysław Jachczyk. ........................................... ....................................................................................... Sędziowie i kierujący stanowiskiem "do dzika" Koledzy Tadeusz Rydz i Józef Lipiński.
Fot. Mieczysław Jachczyk. ........................................................................................................................ Sędzia i kierujący stanowiskiem "do ptaka" Kol. Marek Zdeb.
Fot. Mieczysław Jachczyk . . . . . . . . ................................................................................................ Sędzia i kierujący stanowiskiem "do rogacza" Kol. Jan Banaś.
Fot. Mieczysław Jachczyk ................................................................................................ Rozmówki w przjściu do stanowiska strzelania ...
Fot. Mieczysław Jachczyk. ................................................ Strzela Kol.Janusz Solarski.
Fot. Mieczysław Jachczyk. ...................................................................... ... w przejściu na stanowisko Kol. Janusz Jachczyk.

Więcej w  G A L E R I I  ...

27 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Koła.

Dnia 27 maja 2012 r. w Dworku Myśliwskim w Wysokiej Głogowskiej odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwacie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza,

2. Odczytanie uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia i  przyjęcie protokołu,

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła,

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła,

5. Dyskusja nad sprawozdaniami,

6. Udzielenie skwitowaia członkom Zarządu,

7. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok gosp. 2012/2013,

8.Dyskusja, wolne wnioski, podjęcie uchwał.                               

Fot. Mieczysław Jachczyk. ................................................ Przewodniczący Zrarządu Kol. Jerzy Solarski otworzył obrady Walnego Zgromadzenia i następnie złożył sprawozdanie z działalności Zarzą za rok gospodarczy 2011.
Fot. Mieczysław Jachczyk. .............................................. Wiceprzewodniczący Zrządu Kol. Jarosław Janeczko przedstawia uzyskane wyniki w przystrzelaniu broni mającym charakter zawodów w dniu 28 kwietnia br.
Więcej w  G A L E R I I  ...
 

19 sierpnia 2012 r. Stawy Kłapówka - inauguracja sezonu polowań na ptactwo.

19 sierpnia 2012 r. o godz. 8:00 na stawach w Kłapówce na zbiórce stawiło się 44 myśliwych. Po odprawie, na której ustalono: strzelanie zaczynamy o godz. 9:00, polujemy do godz. 10:30, po czym spotykamy się tradycyjnie towarzysko przy ognisku na "JKarolówce". Tak się też stało.                    Pozyskano kaczek - szczególnie skromnie, bo tylko 10 szt.  (różnych).

Oto kilka "obrazków" ze spotkania:                                                 

... pogaduszki na zbiórce przed odprawą ...
Prezes Zarządu Kol. Jerzy Solarski rozpoczął odprawę przed polowaniem ...
... w czasie odprawy ...
... a to juĹź po polowaniu, pokaz aportu ...
... prezentowanie marnego pokotu ...
... a to już na terenie KAROLÓWKI ...

Więcej  w  G A L E R I I i ...

26 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła.

Zgromadzenie odbyło się w Dworku Myśliwskim w Wysokiej Głogowskiej.

Głównymi tematami obrad były:

 a)Informacja Zarządu o sprawach bieżących, w tym szkody w uprawach rolnych i plan polowań na sezon zimowy 2012/2013. 

 b) Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach.             

Zebranie prowadził Kol. Jerzy Solarski.                                            

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Kolegi Roberta Kamińskiego.                                                                                   

Zebrani przyjęli protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.2012 r.(jednogłośnie).

 Przewodniczący Zarządu Kol. Jerzy Solarski przekazał obecnym informację dotyczącą:

  - szkód łowieckich w ujęciu rzeczowym oraz finansowym /wypłacono nieco ponad 70.000  zł/,  w kontekście wysokości dochodów wypracowanych przez Koło w trakcie bieżącego roku gospodarczego. Poinformował o wykonaniu w dniu 22 października br. pastucha elektrycznego na terenie miejscowości Nienadówka – strona zachodnia oraz podziękował Kolegom, którzy wykonali te prace;                                                               

 - przypomniał Kolegom o obowiązku wypracowania do końca września 20  godzin – pod rygorem zawieszenia prawa do polowania;                                                                                        

 - omówił skład grup polowań na zwierzynę drobną i przypomniał o obowiązku dokarmiania zwierzyny drobnej. Poprosił grupowych poszczególnych grup o przegląd posypów i zorganizowanie oraz dozorowanie dokarmiania;                                                               

 - przypomniał, że ambony zimowe należy użytkować w miarę intensywnie i na bieżąco remontować. Zmiany w przydziałach ambon są możliwe – lecz wyłącznie poprzez dookoptowywanie kolejnego myśliwego do opieki nad amboną. Ambon, w tym polnych, nie wolno zamykać na inne kłódki, niż „elektryczne”;       

 - pobyt w łowiskach musi być bezwzględnie poprzedzony wpisem do książek pobytu w łowisku – z dokładnym określeniem miejsca pobytu lub rejonu podchodu. Dodatkowo wpisujący polowanie „z podchodu”, dla własnego bezpieczeństwa, powinni wpisać swój nr tel. komórkowego. Wykonywanie polowania bez wpisu jest traktowane jako kłusownictwo. Do książki muszą być wpisywane wszystkie pozyskane tusze, również zwierzyny drobnej;             

 - przedstawił projekt planu polowań zbiorowych. Poinformował, że zgłoszenia chętnych do udziału w polowaniu muszą nastąpić w terminie do czwartku (godzin wieczornych) każdego tygodnia. Taka organizacja warunkuje możliwość zorganizowania polowania – przy udziale stosownej do terenu ilości myśliwych. Poinformował o organizacji polowań z ambon „szwedzkich”;         

 - poinformował o przypadku kłusownictwa przez członka naszego Koła  i przy tej okazji przestrzeleniu samochodu osobowego z pasażerami w środku. Postępowanie w tej sprawie prowadziły organy ścigania i najprawdopodobniej wpłynął już akt oskarżenia. Niezależnie od tego Zarząd zgłosił sprawę do Rzecznika i wniosek oskarżycielski trafi do Sądu Łowieckiego;      

 - omówił inne przypadki kłusownictwa na naszym terenie w wykonaniu„myśliwych” – (członków PZŁ z innych Kół) i uczulił obecnych w zakresie bieżącego informowania o wszelkich przypadkach mogących wskazywać na obecność takich osób na terenie naszych obwodów;                                                              

 - zaapelował o oddawanie do Lekarza Powiatowego tusz lisów(strzelonych śrutem) do badań.

 Kolejny punkt porządku Zebrania zrealizował Łowczy Kol. Karol Ungeheuer,  który przeprowadził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa napolowaniach – omawiając przepisy w kontekście zdarzeń rzeczywistych - zaistniałych w ostatnich latach wypadkach na polowaniach w Polsce. Zaakcentował konieczność dokładnego rozpoznania celu, znajomości terenu odbywania łowów: w tym układu dróg, usytuowania zabudowań, możliwości przebywania osób postronnych lub innych myśliwych. Zapoznał obecnych z błędami skutkującymi wystąpieniem wypadków napolowaniach. Szczegółowo omówił zachowanie myśliwego na stanowisku w trakcie polowania zbiorowego. Przypomniał obecnym o obowiązku szybkiego zwrotu po 15.01.2013 r. wszelkich odstrzałów na zwierzynę grubą. Omówił zasady selekcji poszczególnych gatunków i bezwzględny nakaz ich przestrzegania oraz zasady prawidłowego wypełniania zezwolenia na odstrzał.

 W wolnych wnioskach:

 Kol. Józef Pliś – poprosił o wyjaśnienie, skąd się wzięła ambona na wysokiej Głogowskiej w bliskim sąsiedztwie Jego ambony. Kol. Łowczy poinformował, że jest to ambona kol. Z. Kacprzaka, której usytuowanie może ulec zmianie w sytuacji zaistnienia kolizji.

 Kol. Edward Lech zwrócił uwagę na problem bezpańskich psów w łowiskach. Kol. Jerzy Solarski przedstawił aktualny stan prawny dot. tego problemu i omówił możliwości właściwego zachowania myśliwego.

 Kol. Jerzy Solarski poprosił o ewentualne uwagi dotyczące organizacji polowań z tzw. ambon „szwedzkich”. Omówił zasady polowań z ambon „szwedzkich”.

 Kol. Józef Pliś poinformował zebranych o zakupie w celu wyłożenia na karmisku przy ambonie 2 tony buraków.

 Kol. Jan Banaś poprosił Zarząd Koła o dyscyplinowanie członków w zakresie posiadania mundurów organizacyjnych.


10 listopada 2012 r. odbyło się HUBERTOWSKIE polowanie.

Jak corocznie, zwyczajowo odbyło się uroczyście zainaugurowanie zimowego sezonu łowieckiego polowaniem hubertowskim.

Godz. 7:30 Msza św.w kościele paraf. w Wysokiej Głogowskiej. godz. 8:30 zbiórka na polowanie na terenie Dworku w Wysokiej Głogowskiej. Stawiło się 43 myśliwych. Przed odprawą odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego myśliwego Kol. Dziubka-juniora po odbyciu w naszym Kole stażu kandydackiego 

Postanowiono polować w 2 grupach i po 3-4 pędzeniach ok. godz. 12-ej powrót.

 I gr. prowadził prezes Kol. Jerzy Solarski, II grupę prowadził podłowczy Kol. Wincenty Miąsik.

W pokocie przygotowanym pięknie i z dużą starannością było - co zadziwiające - 0 zwierzyny (na zdjęciu uwidocznione charakterystyczny gest Przewodniczącego Solarskiego). Po tym zaimprowizowanym pokocie odbyło się tradycyjne spotkanie Kolegów przy bigosie.

Oto kilka okolicznościowych zdjęć :

Fot. Witold Chodziński. Poczet Sztandarowy T.M. przed kościołem.
Fot. Witold Chodziński. Myśliwi wychodzą z kościoła po mszy św.
Fot. Witold Chodziński. ... na wyjściu z kościoła po mszy św.
Fot. Witold Chodziński. ... na wyjściu z kościoła po mszy św.
Fot. Witold Chodziński. ... na wyjściu z kościoła po mszy św.
Fot. Janusz Jachczyk. . Prezes Kol. Jerzy Solarski otrąbia "zbiórka myśliwych"!
Fot. Janusz Jachczyk. Poczet Sztandarowy nadaje zbiórce myśliwych uroczystego charakteru.
Fot.Witold Chodziński. Kol. Leszek Bieleń składa przyrzeczenie myśliwskie ...
Fot. Janusz Jachczyk. Kol. Janusz Solarski w hołdzie ...
Fot. Janusz Jachczyk. Kol. Janusz Solarski w hołdzie ...
Fot. Witold Chodziński. Kol. Jan Banaś i Edward Domarski przed Kościołem.

Ksiądz Zbigniew Gargaś - Proboszcz Parafii Wysoka Głogowska, członek i kapelan naszego Kola, z okazji 25-lecia Jego kapłaństwa poświęcił na naszej mszy obraz św. Huberta.

Fot. Witold Chodziński. Postać Ojca Świętego J.P. II na tle Kościoła.
Fot. Witold Chodziński. Postać Ojca Świętego J.P. II na tle Kościoła.
Fot. Witold Chodziński. Obraz ks. Gargasia poświęcony z okazji 25-lecia kapłaństwa.
Fot. Witold Chodziński. Obraz ks. Gargasia poświęcony z okazji 25-lecia kapłaństwa.
Fot. Witold Chodziński. Obraz ks. Gargasia poświęcony z okazji 25-lecia kapłaństwa.
więcej w  G A L E R I I  . . . 

20 kwietnia 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła.

Zgromadzenie odbyło się o godz. 8:45  w siedzibie własnej w Wysokiej Głogowskiej z udziałem członków i kandydatów z następującym porządkiem dziennym:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

 3. Odczytanie uchwał z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie protokołu – protokół do wglądu u Sekretarza od godz.8,30,

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła,

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła,

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami,

 7. Udzielenie skwitowania członkom Zarządu,

 8. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2013/2014,

 9. Dyskusja, wolne wnioski, podjęcie uchwał.

Przebieg Zgromadzenia obrazuje poniższy protokół:

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków i Kandydatów Koła Łowieckiego

Towarzystwo Myśliwych”w Rzeszowie odbytego/przeprowadzonego w dniu

20 kwietnia 2013 r.

Obecni: zgodnie z listą obecności – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Kol. Jerzy Solarski po przywitaniu obecnych, otworzył Walne Zgromadzenie; następnie zgłosił kandydatury: na Przewodniczącego Zgromadzenia – Jarosława Janeczkę, na Sekretarza Zgromadzenia – Witolda Chodzińskiego.

Zebrani dokonali wyboru zgłoszonych kandydatów na wymienione funkcje (jednogłośnie).

Przewodniczący Zgromadzenia Jarosław Janeczko, zwany w dalszej części „Przewodniczący” , zapoznał obecnych z porządkiem obrad Zgromadzenia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

 3. Odczytanie uchwał z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie protokołu – protokół do wglądu u Sekretarza od godz.8,30,

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła,

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła,

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami,

 7. Udzielenie skwitowania członkom Zarządu,

 8. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2013/2014,

 9. Dyskusja, wolne wnioski, podjęcie uchwał.

Ad. 4. Kolega Jerzy Solarski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Koła – sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W sprawozdaniu poruszył m.in. Sprawy dotyczące:: stanu osobowego – w ubiegłym 2012 roku odeszli z Koła z rożnych przyczyn koledzy: Edward Kozłowicz, Paweł Bieniasz,Robert Kamiński. Przyjęto 4 nowych członków. Obecnie Koło liczy82 członków i 6 stażystów; szkód w uprawach rolnych –powierzchni zredukowanej, wypłaconych kwot odszkodowań, rejonów występowania szkód łowieckich, podejmowanych sposobów ograniczania ich występowania oraz organizację likwidacji szkód łowieckich w minionym okresie i na rok bieżący; stanu i ilości urządzeń łowieckich oraz ich wykorzystania a także zasad korzystania z ambon; wykonanych robót gospodarczych w poprzednim sezonie, realizację prac na rzecz Koła, jak również konsekwencje podejmowane wobec członków, którzy nie wypracowali stosownej ilości godzin pracy na rzecz Koła (pozbawienie odstrzału); ocenił polowania zbiorowe, wskazując na brak dyscypliny przy zgłaszaniu udziału w polowaniach. Takie postępowanie powodowało określone kłopoty organizatorom /w przygotowaniu właściwego rejonu polowania, posiłku czy naganki/;

 • poinformował, że w minionym roku gospodarczym wyłożono w łowiskach karmę o wartości 30 tys. zł. Podziękował obecnym za wysiłki podejmowane w celu

 • zagospodarowania łowisk i zabiegi hodowlane;

 • wskazał na przypadki kłusownictwa oraz omówił gospodarowanie dworkiem, działalność Koła jako o.p.p. oraz przedstawił plany odstrzałów na nowy rok.

Ad. 5. Kol. Jerzy Bigos – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, przedstawił zebranym protokół z kontroli Zarządu Koła Protokół stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Protokołu.

We wnioskach końcowych zakwestionowana została m.in. Dokumentacja dotycząca majątku Koła. Postawił wniosek w imieniu Komisji Rewizyjnej Koła o udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu Koła.

Kolega Jerzy Solarski przedstawił projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Koła.

Ad. 6. W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali: Kol. Jacek Jasiński odniósł się do projektu uchwały WZ w sprawie 7 dniowego terminu wpłaty należności za tuszę zabraną przez myśliwego na użytek własny stwierdzając, że należałoby uwzględnić odsetki za nieterminowe uiszczenie wymagalnych kwot.

Kol. Wojciech Konefał uważa, że kolega, który nie wywiązał się z takich zobowiązań powinien być zobowiązany do oddania następnej tuszy do skupu lub powinien być pozbawiony prawa do pozyskania jakiejkolwiek zwierzyny do czasu całkowitego rozliczenia.

Kolega Marek Zdeb złożył wniosek do WZ aby zobowiązać Zarząd Koła do opracowania zasad wydawania odstrzałów.

Kol. Jerzy Solarski przypomniał treść obowiązującej uchwały WZ Koła określającej zasady wydawania odstrzałów – z dnia 23 kwietnia 2005 r.

Kol. Józef Bigos (w komentarzu) stwierdził, że przedstawiona uchwała WZ Koła powinna zostać uzupełniona np. O treści dotyczące organizacji rozliczeń finansowych, przystrzelania broni, posiadania bądź zapewnienia udziału w polowaniu odpowiednio przeszkolonego psa.

Kol. Marek Frohlich uważa, że byłby to nadmiar biurokracji, a Zarząd Koła nie jest przygotowany organizacyjnie do przetwarzania i stosowania takiej ilości danych.

Kol. Józef Gaweł stwierdził, że należałoby wobec członków zalegających ze zobowiązaniami finansowymi rozważyć stosowanie kar finansowych np. 50 zł za każdy miesiąc zwłoki.

Kol. Janusz Jachczyk poprosił o wyjaśnienie szczegółów naliczania i zapłaty należności za tusze.

Kol. Wojciech Konefał udzielił szczegółowych wyjaśnień.

Kol. Józef Pliś uważa, że odstrzały na byki nie powinny być wydawane wg uznania lecz np. Wszystkim naraz. Uważa, że nie wypracowano klarownych zasad udzielenia odstrzału byków.

Kol. Jerzy Solarski stwierdził, że otrzymanie odstrzału wynika z przyjętych zasad /uchwała WZ z23.04.2005r./; dodatkowo wydawanie odstrzałów na byki podlegało ograniczeniom co do terminów wydania odstrzału: najpierw dostawali ci koledzy, którzy w ostatnich 3 latach strzelili łanie, a dopiero po rykowisku /planu nie wykonano/, wydano pozostałym uprawnionym wg uchwały.

Kol. Józef Gaweł uważa te kryteria za słuszne i godne dalszego utrzymania.

Kol. Józef Pliś stwierdził, że wobec dużych wydatków Koła należałoby organizować polowania„dewizowe” również na inne gatunki np. Byki.

Kol. Jerzy Solarski uważa, że pomysł jest godny rozważenia pod warunkiem uzyskania atrakcyjnych warunków cenowych.

Kol. Karol Ungeheuer poinformował, że próby organizacji takich polowań były, lecz z braku chętnych polowania nie doszły do skutku.

Kol. Wojciech Solarski uważa, że młodzi – przyjęci do Koła Koledzy, z oczywistych względów(ugruntowanie wiedzy nt. Organizacji polowań i bezpieczeństwa napolowaniu) powinni być zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich polowaniach zbiorowych. Uważa, że ilość polowań zbiorowych powinna być mniejsza, a polowania lepiej zorganizowane.


Kol. Łukasz Waszkowski zwrócił uwagę na dyscyplinę uczestników polowania zbiorowego (głośne zachowanie, zapominanie numerków itp.). Jej poprawa umożliwiłaby poprawę efektów tych polowań.


Ad. 7. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie skwitowania. W głosowaniu jawnym WZ udzieliło skwitowania:

  1. Przewodniczącemu – 1 wstrzymujący się

  2. Z-cy Przewodniczącego – 1 wstrzymujący się,

  3. Skarbnikowi – 1 wstrzymujący się,

  4. Sekretarzowi - 4 wstrzymujące się,

  5. Łowczemu – 3 wstrzymujące się,

  6. Wice-łowczemu – 2 wstrzymujący się.

Ad. 8. Następnie poddano pod glosowanie preliminarz budżetowy. WZ jednogłośnie zatwierdził preliminarz na rok 2013/2014.

Ad. 9. Poddano pod głosowanie uchwały: – załącznik nr 4 do protokołu.

   1. Pożytek publiczny – jednogłośnie

   2. Odznaczenia łowieckie (Zb. Gargaś) – 1 wstrzymujący się

   3. Zarząd Koła opracuje projekt uchwały w sprawie wykonywania polowań w dniach polowań zbiorowych

   4. o 7 dniowym terminie zapłaty za tusze zwierzyny wziętej na użytek własny – 1 wstrz. się.

   5. Zobowiązano zarząd do modyfikacji uchwały dotyczącej zasad przyznawania odstrzałów – 1 wstrz. się.

Wolne wnioski:

Kol. Jarosław Janeczko – poprosił Kol. Marka Rogozińskiego o przekazanie informacji nt. Obchodów 90Rocznicy PZŁ i towarzyszących im imprez.

Kol. Marek Rogoziński przedstawił obecnym informację nt. Przebiegu obchodów 90 Rocznicy PZŁ.

Kol. Karol Ungeheuer poprosił kol.Sabinę Barczak o rozpropagowanie wiedzy o obchodach 90 Rocznicy PZŁi towarzyszących im imprezach w szkołach w Wysokiej Głogowskiej.

Kol. J. Janeczko poruszył sprawę obecności członków Koła na przystrzelaniu broni w dniu 3.05. br.Odniósł się do wypowiedzi Marka Zdeba dot. Organizacji „stałych naganek” na poszczególne obwody – zabezpieczających właściwą pracę podczas polowań zbiorowych.

Kol. Józef Radoniewicz zauważył, że koledzy posiadający 50-Letni staż w PZŁ powinni otrzymać stosowną odznakę – poprosił Zarząd Koła o sprawdzenie realizacji tej zasady. Poprosił członków o czytelne wpisy w książkach pobytu –umożliwiających dokładną lokalizację pobytu w łowisku i wykluczających zaistnienie pomyłek.


Przewodniczący odczytał odwołanie Stanisława Bielenia od uchwały Zarządu Koła odmawiającej przyjęcia go na członka Koła Łowieckiego „TM” w Rzeszowie.

W związku z odwołaniem Kol. J.Solarski poinformował zebranych, że stażyści przyjmowani są do Koła wyłącznie w celu odbycia stażu kandydackiego do PZŁ.

Kol. Marek Zdeb w imieniu Komisji oceniającej przebieg stażu kandydackiego do PZŁ stwierdził, że decyzja Zarządu była prawidłowa.

Kol. Józef Radoniewicz stwierdził, że należałoby uwzględnić miejsce zamieszkania stażysty i zasługi ojca odwołującego się stażysty.

Walne Zebranie podjęło uchwałę:rozpatrzono negatywnie odwołanie Stanisława Bielenia od uchwały Zarządu Koła odmawiającej przyjęcia na członka Koła Łowieckiego„TM” w Rzeszowie (przy 3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się).

Kol. Jerzy Solarski z uwagi na występujące duże prawdopodobieństwo odstrzelenia loch prowadzących w okresie do 15 sierpnia /okres ochronny/ uważa za nieporozumienie nocne polowanie (na księżycu) na dziki w tym okresie. Poprosił kolegów o odpowiedzialność i rozwagę przy pozyskaniu tego gatunku. Ponadto stwierdził, że są koledzy, którzy nie potrafią właściwie wypatroszyć zwierzyny. Skutkuje to obniżeniem klasy skupu i dużymi stratami finansowymi dla Koła.

Kol. Marek Zdeb uważa, że działania Komisji weryfikującej staże kandydackie należałoby powierzyć weryfikację kandydatów na selekcjonera. Uważa, że stażystom powinno się (na piśmie) przydzielać zakresy zadań w tym obejmujące budowę i konserwację urządzeń łowieckich.

Kol. Józef Pliś poprosił Zarząd o rozważenie:

 1. Organizacji „dewizowych” polowań na byki.

 2. Zobowiązania młodych (stażem) myśliwych do udziału w polowaniach zbiorowych.

 3. Zmniejszenie ilości polowań zbiorowych.

 4. Organizację „stałych” naganek z udziałem psów,

 5. Dla zmniejszenia ilości szkód łowieckich - zwiększenia ilości pasów zaporowych.

 6. Wykonanie zadaszenia przy książce wpisu pobytu w obwodzie 73.

 7. Ustalenia dyżurów w łowiskach i kar za ich nieobycie oraz uzupełnienie jego grupy na Styków.

Kol. Karol Ungeheuer odniósł się do postulatów kol. Plisia:

 1. Poparł pomysł organizacji dyżurów w łowiskach.

 2. Zanegował realizowanie pasów zaporowych na terenie obwodów - poza 73, gdyż specyfika tych obwodów leśnych (wąskie pasy lasów) spowoduje, że działania te będą nieskuteczne – albo wręcz szkodliwe.

Kol. Wincenty Miąsik – uważa, że organizacja dyżurów powinna być powiązana z informacją o występowaniu szkód łowieckich.


Kol. Marek Frohlich uważa, że pasy zaporowe ograniczają w znacznym stopniu występowanie szkód łowieckich.


Kol. Jarosław Janeczko odczytał komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie dostarczania lisów do zakładu Weterynarii do 23.05.2013 r.


Kol. Wojciech Bieniasz poprosił o interwencję Koła u posiadaczy „dział hukowych” aby ich samowolnie nie „ulepszali”. Takie działania powoduję, że ich naprawa jest bardzo skomplikowana i kosztowna.

Kol. Jarosław Janeczko zamknął Walne Zgromadzenie.

Na tym Protokół zakończono i podpisano.


Protokółował: Witold Chodziński                             Przewodniczył: Jarosław Janeczko

Kol. Marek Zdeb (w nowej"galówce") wśród oczekujących na otwarcie zebrania. Fot. Janusz Jachczyk
Koledzy Wojtek Bieniasz i Witek Chodziński w oczekiwaniu na rozpoczęcie zebrania. Fot. Janusz Jachczyk.
Prezydium Zarządu w osobach (od lewej): Kol. W. Chodziński sekretarz, Kol.Jarosław Janeczko wiceprzewodniczący Zarz., przewodniczący Zgromadzenia, Kol. Karol Ungeheuer łowczy, Kol. Jerzy Solarski przewodniczący Zarządu. Fot. Janusz Jachczyk.
Uczestnicy Zgromadzenia ... Fot. Janusz Jachczyk.
Uczestnicy Zgromadzenia ... Fot. Janusz Jachczyk.
Więcej w  G A LE R I I ...

25 października 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Zgromadzenie odbyło się w Dworku Myśliwskim w Wysokiej Głogowskiej z porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia – protokół do wglądu u Kol. Sekretarza od godz.16,15,

4. Informacja Zarządu o sprawach bieżących, w tym:
5. szkody w uprawach rolnych
6. plan polowań
7. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych.
8. Dyskusja, wolne wnioski, podjęcie uchwał.

Prezes Koła kol. Jerzy Solarski poinformował zebranych o zadaniach realizowanych przez Zarząd Koła oraz sprawach zaistniałych w okresie od wiosennego Walnego Zgromadzenia Koła, w tym:

 • rejestracji Koła, jako producenta żywności,

 • zasadach przekazywania do skupu tusz zwierzyny pozyskanej przez myśliwych,

 • obowiązku przekazywania do badań farby dzików pozyskanych na terenie powiatu rzeszowskiego,

 • konieczności sprzątania (zakopywania) patrochów z patroszonych tusz,

 • zasadach ewidencjonowania pobytu myśliwych w łowisku (precyzyjne określenie terenu polowania),

 • odstrzału kóz i łań,

 • dokarmiania zwierzyny grubej i drobnejo terenach zapowietrzonych (wścieklizną),                                                           Następniepoinformował, że wdniu 26 października 2013 r. (jutro)odbędzie się szkolenie (w PODR w Boguchwale) dla likwidatorów szkód łowieckich (na koszt Koła) oraz zaapelował o udział Kolegów w tym szkoleniu. Na zakończenie przedstawił projekty uchwał, które zgodnie z uchwałą wiosennego WZ miały zostać przygotowane przez Zarząd, a także przedstawił podania Kolegów Janusza Smalca, Edwarda Domarskiego, Józefa Lipińskiego i Jerzego Sobonia o zwolnienie ze składki na Koło w sezonie 2013/2014.


W kolejnym punkcie porządku obrad, Kolega Karol Ungeheuer przeprowadził szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu polowań indywidualnych i zbiorowych oraz przedstawił stan realizacji planów łowieckich w poszczególnych obwodach – apelując o jak najszybsze wykonanie planu pozyskania kóz i łań.

Dyskusja:

1. Kol.Krzysztof Heliniak – stwierdził, że przy wykonywaniu polowań indywidualnych na zwierzynę grubą należy postępować zgodnie z istniejącym regulaminem polowań – bez

wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zakresie. Uważa, że po polowaniu zbiorowym powinna istnieć możliwość wykonywania w tym terenie polowania indywidualnego.

2.  Kol. Artur Krzywkowski – zaproponował, aby wypisywanie odstrzałów (dla ułatwienia życia Łowczemu) mogło się odbywać z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

3. Kol. Wincenty Miąsik – poruszył sprawę zamykania ambon na kłódki inne niż „elektryczne” co uniemożliwia korzystanie z nich przez innych Kolegów. Uważa, że takie sytuacje są nie do przyjęcia w naszym Kole, a stosownie do wcześniej podjętych decyzji dopuszczalna jest jedynie kłódka „elektryczna”.

Zebrani zobowiązali Zarząd Koła do tego, aby w terminie 7 dni podniu NWZ pozbawił odstrzałów tych kolegów, którzy do zamykania ambon myśliwskich stosują kłódki inne niż „elektryczne”.

4. Kol. Jerzy Solarski przypomniał o zakazie opuszczania stanowiska w trakcie pędzenia i poprosił kolegów prowadzących polowania zbiorowe o bezwzględne egzekwowanie tego zakazu.

5 . Kolega Zbigniew Dziubek stwierdził, że ambony na terenie polnym w Nienadówce wymagają pilnego remontu. Ich stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

6 . Kolega Wojciech Solarski – poruszył sprawę pozyskania lisów z broni śrutowej w trakcie polowań zbiorowych. Stwierdził, że na polowaniach zbiorowych gdzie dopuszczone jest pozyskanie lisów myśliwi powinni posługiwać się wyłącznie bronią śrutową lub kombinowaną. Nie powinno się dopuszczać do udziału w polowaniu myśliwego z bronią kulową. Takie postępowanie utrudni redukcję lisa jako gatunku ograniczającego populację zwierzyny drobnej.

7. Kol. Janusz Jachczyk - omówił sprawę modyfikacji strony internetowej Koła w taki sposób, aby umożliwić członkom Koła dokonywanie korekt dotyczących ich danych oraz udostępnić w większym zakresie treści, które nie są przydatne innym osobom.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania


I. Uchwala się zasady wydawania członkom Koła upoważnień na polowania indywidualne na zwierzynę grubą i drobną:

1. Po dniu 15 maja Zarząd wydaje upoważnienia pod warunkiem przepracowania conajmniej 10 godzin na rzecz Koła. Przedłużenie ważności upoważnienia albo wydanie nowego po dniu 15 sierpnia następuje pod warunkiem przepracowania co najmniej 30 godzin, licząc od początku roku gospodarczego; warunek przepracowania godzin uważa się za spełniony w razie dokonania rozliczeń na podstawie uchwały WZ nr 8 z dnia 27 maja 2012 r.

2. Przy wydawaniu zezwoleń na odstrzał samców zwierzyny płowej uwzględnia się prawidłowości odstrzału w poprzednich dwóch sezonach.

3. Rogacze wydawane są raz w pierwszej, raz w drugiej klasie wieku. Pierwszeństwo w otrzymaniu drugiego i kolejnego odstrzału na rogacza mają koledzy podprowadzający myśliwych dewizowych oraz koledzy, którzy w poprzednim sezonie realizowali odstrzał kóz.

4. Po wykonaniu odstrzału jelenia-byka, następny odstrzał na byka może być wydany po rocznej przerwie. W okresie rykowiska /do końca października/, odstrzał na jelenia byka może być wydawany tylko kolegom, którzy w ostatnich trzech latach odstrzelili łanię.

5. Pod koniec sezonu - jeśli istnieje zagrożenie niewykonania planu - Zarząd może odstąpić od powyższych zasad.

II. Ustala się zasady odstępowania tusz myśliwym:

1. Tusze zwierzyny grubej mogą być odstąpione myśliwemu za odpłatnością na wniosek zgłoszony Łowczemu. Należność za pobraną tuszę należy uiścić w terminie do 7 dni od daty odstrzału do kasy lub na rachunek Koła. Należność ustala Skarbnik wg wagi potwierdzonej w punkcie skupu i ceny obowiązującej w skupie w dacie odstrzału.Uchybienie 7 - dniowemu terminowi zapłaty za pobraną tuszę skutkuje obowiązkiem uiszczenia należności w podwójnej wysokości.

2. Tuszki zwierzyny drobnej - po uiszczeniu opłaty - stanowią własność myśliwego.Należność za odstrzeloną zwierzynę ustala się wg cen w punkcie skupu. Jeżeli skup danego gatunku nie jest prowadzony, należność ustala się wg zryczałtowanej kwoty 3 zł za każdą sztukę. Za drapieżniki opłat nie uiszcza się. Rozliczenie następuje do 15marca w oparciu o pisemne sprawozdanie z polowań indywidualnych, na podstawie wystawionej przez Koło faktury VAT.

III. Trofea łowieckie stanowią własność myśliwego, jeżeli pozyskane zostały na polowaniu zbiorowym albo na polowaniu indywidualnym, zgodnie z wydanym upoważnieniem. Trofea pozyskane niezgodnie z upoważnieniem stanowią własność Koła, przy czym w odniesieniu do samców zwierzyny płowej dopiero wtedy, gdy ocenione zostały na 2 czerwone punkty.

IV. Tracą moc uchwały Walnego Zebrania Nr 4 z dnia 23 kwietnia 2005 r. i Nr 4 z dnia 20 kwietnia 2013 r.

V. Zwalnia się ze składki na rzecz Koła w roku gospodarczym 2013/2014 Kolegów:

1 . Edwarda Domarskiego

2 . Józefa Lipińskiego

3 . Janusza Smalca

4 . Jerzego Sobonia.


Oto parę zdjęć ze Zgromadzenia:

Członkowie Zarządu - Prezydium Walnego Zgromadzenia. Foto. Janusz Jachczyk
Fragment sali obrad ... Foto. Janusz Jachczyk
Przemawia Łowczy Koła ... Foto. Janusz Jachczyk
Przemawia Przewodniczący Zarządu Koła ... Foto. Janusz Jachczyk
Przemawia Podłowczy Koła ... Foto. Janusz Jachczyk

3 stycznia 2014 r. Kol. Jerzy Solarski zaobserwował na naszym terenie łosia ... 

I napisał:

dzisiaj przed imprezą byłem na Widełce i miałem spotkanie z młodym bykiem łosia. Udało mi się zrobić dwa zdjęcia, niestety nie najlepszej jakości, które przesyłam.

ŁOŚ ... Fot. Jerzy Solarski
ŁOŚ ... Fot Jerzy Solarski

Dnia 12 stycznia 2014 r. odbyło się polowanie zbiorowe w obw. Kłapówka.

12 stycznia 2014 r. odbyło się polowanie obu grup w Kłapówce. Polowanie prowadził łowczy Koła Kol. Karol Ungeheuer. Pozyskano dwa dziki. Szczęśliwcami trofeów zostali Koledzy: /Łukasz Sudoł- "pomazaniec" i Wojciech Solarski./
Zdjęcia wykonali Wojciech Solarski i Kazimierz Kopeć.Pokot z dwoma dzikami ...
Uroczystość "pomazania" Kol. Łukasza .Sudoła ...
Kol. Wojciech Solarski przy swoim trofeum ...
...tym razem dwaj KrĂłlowie ...

- 16 maja 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie K.Ł. Towarzystwo Myśliwych. 

Zgromadzenie odbyło się o godz. 17:00  w siedzibie własnej w Wysokiej Głogowskiej z udziałem członków i kandydatów z następującym porządkiem dziennym:   

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

3.Odczytanie uchwał  z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

przyjęcie protokołu – protokół do wglądu u Sekretarza od godz.8,30,

4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła,

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła,

6.Dyskusja nad sprawozdaniami,

7.Udzielenie skwitowania członkom Zarządu,

8.Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2013/2014,

9.Dyskusja, wolne wnioski, podjęcie uchwał.

Kol. Jerzy Solarski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.

W sprawozdaniu poruszył m.in. sprawy dotyczące:

- stanu osobowego - w ubiegłym 2013 roku zostało przyjętych do Koła 6 Kolegów: Dariusz Gil, Piotr Selwa, Tomasz Fabiński, Łukasz Sudoł, Grzegorz Konefał, Stanisław Bieleń. Obecnie Koło liczy 87 członków i 4 stażystów;
- szkód w uprawach rolnych – powierzchni zredukowanej, wypłaconych kwot odszkodowań, rejonów występowania szkód łowieckich, podejmowanych sposobów ograniczania ich występowania oraz organizację likwidacji szkód łowieckich w minionym okresie i na rok bieżący;
- stanu i ilości urządzeń łowieckich, częstotliwości oraz zasad korzystania z ambon łowieckich. Podkreślił (co wynika z analizy sporządzonej przez Komisję Rewizyjną), że część z ambon pomimo deklaracji kolegów, którym je przydzielono, była niewykorzystana. Uważa, że usytuowanie ambon leśnych powinno przeanalizowane pod kątem zwiększenia odległości pomiędzy karmiskami. Należy również zastanowić się nad likwidacją części ambon. Poinformował zebranych, ze sytuowanie nowych ambon musi być bezwzględnie uzgadniane z Zarządem Koła;
- dokonano aktualizacji grup roboczych w poszczególnych obwodach;ocenił polowania zbiorowe eksponując problem zorganizowania na przyszłość w pełni komercyjnej naganki. Taka naganka spowoduje poprawę skuteczności polowania i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników;poinformował, że w minionym roku gospodarczym wyłożono w łowiskach karmę o wartości 25.136,00. zł. Podziękował obecnym za wysiłki podejmowane w celu zagospodarowania łowisk i zabiegi hodowlane;
- ocenił pozyskanie zwierzyny w minionym sezonie oraz wskazał na przypadki kłusownictwa;omówił gospodarowanie dworkiem, działalność Koła jako o.p.p. oraz gospodarkę finansową.

Kol.Jerzy Bigos – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła,przedstawił zebranym protokół z kontroli Zarządu Koła.

Postawił wniosek w imieniu Komisji Rewizyjnej Koła o udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu Koła.

W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium członkom Zarządu Koła:

 1. Prezesowi Koła – Jerzemu Solarskiemu – przy 2 głosach wstrzymujących.

 2. Wice Prezesowi Koła – Jarosławowi Janeczko – przy 1 głosie wstrzymującym.

 3. Łowczemu Koła – Karolowi Ungeheuerowi – przy 1 głosie wstrzymującym.

 4. Skarbnikowi Koła – Wojciechowi Konefałowi – przy 1 głosie wstrzymującym.

 5. Sekretarzowi Koła – Witoldowi Chodzińskiemu – przy 1 głosie wstrzymującym.

 6. Wice Łowczemu Koła – Wincentemu Miąsikowi – przy 2 głosach wstrzymujących.

Kolega Jerzy Solarski przedstawił preliminarz budżetowy oraz przedstawił i omówił projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Koła.

Przewodniczący WZ Jarosław Janeczko przypomniał zebranym o terminie obowiązkowego przystrzelania broni i poprosił o punktualne przybycie.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali:

Wincenty Miąsik – omówił kwestię zabiegów ograniczających występowania szkód łowieckich. Zaapelował o większe, niż w poprzednim roku zaangażowanie w wykonywanie polowania. Zwrócił uwagę, że tylko część Kolegów angażuje się w wykonywanie planu łowieckiego i prace na rzecz ograniczenia występowania szkód łowieckich. Pozostali nie angażują się wystarczająco w realizację tych zadań.

Mariusz Nykiel odnosząc się do treści poruszonych w wystąpieniu kol. Jerzego Solarskiego, poruszył problem zabezpieczania zimowych ambon przed eksploracją osób nieupoważnionych. Stwierdził, że zabezpieczanie-zamykanie ambon na kłódki elektryczne nie jest wystarczającym zabezpieczeniem, ponieważ dewastatorzy mają klucze do takich kłódek i w efekcie wielokrotnie zmuszony był naprawiać wyrządzone w ambonach szkody. Poruszył również fakt nieetycznego postępowania części Kolegów, polegającego na wykorzystywaniu pracy bardziej zapobiegliwych Kolegów – którzy z wielkim zaangażowaniem budują ambony, urządzają i utrzymują karmiska, a inni „spijają śmietankę” polując z takich urządzeń – często bez porozumienia z Kolegami, którym te urządzenia oddano do utrzymania. Uważa, że ten stan należy jakoś uregulować. Uważa,że problem zabezpieczenia ambon można rozwiązać tak jak zabezpieczenie książek wpisu myśliwych w łowisku.

Kol.Jerzy Solarski oświadczył, że intencją jego wypowiedzi było jedynie wyeliminowanie zaczynającego występować zjawiska zawłaszczania przez (nieliczną) część naszych Kolegów prawa do polowania na części terenów poprzez uniemożliwianie korzystania z wybudowanych tam urządzeń łowieckich. Tu przypomniał, że dzierżawcą obwodów jest Koło Łowieckie, a nie poszczególni członkowie. Nie popiera jednak„cwaniactwa” polegającego na wykorzystywaniu przez „cwaniaków”pracy innych Kolegów. Takie postępowanie musi być i będzie eliminowane. Uważa jednak, że w każdym takim przypadku dotyczącym np. chęci polowania z konkretnej ambony myśliwskiej można się porozumieć – zainteresowani mogą użyć TOWARZYSKIEGO –KOLEŻEŃSKIEGO podejścia do takiego problemu.

Kol.Marek Zdeb poparł wypowiedź kol. Mariusz Nykla.

Kol.Witold Chodziński odnosząc się do wypowiedzi kol. Jerzego Solarskiego w części dotyczącej organizacji polowań zbiorowych w sezonie 2014/2015 poinformował, że z informacji uzyskanej od wielu kolegów myśliwych z terenu Polski większość Kół łowieckich już od dawna korzysta z komercyjnej naganki. Składa się ona ludzi bardzo dobrze przygotowanych do wykonywania tej pracy – ludzi dorosłych w dobrej kondycji fizycznej, doskonale znających teren i zasady zachowania się na polowaniu, zamierzenia prowadzącego polowanie, posiadających nowoczesne środki łączności. Taka naganka musi być należycie wynagradzana, lecz gwarantuje właściwe i bezpieczne wykonanie polowania. Stwierdził, że „nauczeni doświadczeniem” powinniśmy dążyć do organizacji takiej naganki. Poinformował,że uczestniczył w polowaniu zbiorowym z naganką składającą się z podkładacza i 3 psów ułożonych do pracy w miocie. Uważa, że takie polowanie jest KWINTESENCJĄ polowania zbiorowego i dostarcza niezapomnianych przeżyć. Z tego co zdołał ustalić wynika,że koszt takiej naganki (wg ubiegłorocznych cen) to 500 – 700 zł.w zależności od czasu polowania, warunków klimatycznych i dostępności łowisk. Jeżeli Koło byłoby zainteresowane, może pomóc w zorganizowaniu takiego polowania u nas. Na koniec poinformował o zasłyszanych projektach zmiany przepisów polegających na bezwzględnym nakazie posiadania (sprawdzonych konkursowo) psów do poszukiwania postrzałków. Brak takich psów w ilości wynikającej z powierzchni obwodów łowieckich miałby skutkować zakazem pozyskania zwierzyny grubej. Zaapelował do Kolegów o nabywanie rasowych psów, ich szkolenie i udział w imprezach kynologicznych organizowanych przez PZŁ – gdzie można porównać poziom wyszkolenia psów.

Kol.Jerzy Solarski powiadomił Kolegów o przyjętym przez Zarząd Koła do realizacji programie współpracy Koła ze Szkołą Podstawową w Wysokiej Głogowskiej.

Kol.Józef Pliś przedstawił zebranym szczegóły programu. W dalszej wypowiedzi stwierdził, że jego zdaniem należałoby czasowo wyłączyć, bądź zlikwidować ok. 30% ambon leśnych. Istnieją cała ilość tych urządzeń jest zbyt duża, a ich usytuowanie w wielu przypadkach niewłaściwe. Poparł przedmówców jeśli chodzi o stworzenie „komercyjnej” naganki, dodając że organizację polowań zbiorowych powinno się rozpocząć w miesiącu wrześniu –wyznaczając tereny, mioty przeznaczone do pędzenia oraz sposób ich pędzenia.

Kol.Józef Radoniewicz podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi znacznego wzrostu ilości zwierzyny płowej. Stwierdził,że Koło nie powinno wykładać takiej dużej ilości karmy. Karma(dobrej jakości) powinna być wykładana jedynie w przypadku surowej zimy – w ilościach umożliwiających zwierzynie przetrwanie.

Kol.Jan Banaś przypomniał o zbliżającym się Jubileuszu 140Rocznicy istnienia Koła. Zaapelował do zebranych o posiadanie munduru organizacyjnego.

Kol.Janusz Jachczyk poinformował Kolegów o zmianie strony internetowej Koła. Poprosił Kolegów o śledzenie zmian – które umożliwią współtworzenie i uzupełnianie strony przez wszystkich Kolegów.

Kol.Karol Ungeheuer poinformował o znalezieniu (padliny)postrzałka dzika. Przypomniał o bezwzględnym obowiązku dochodzenia każdego strzelanego zwierza – nawet w przypadku tzw. „permanentnego pudła”. Poinformował dalej, ze nie jest to pierwszy taki wypadek i że w ubiegłych sezonach te przypadki również zaobserwowano. Poinformował o wystąpieniu wypadków z bronią, m.in. trafieniu przez myśliwego „dewizowca” w budynek mieszkalny. Zaapelował o bezwzględne przestrzeganie regulaminu polowań, o rozwagę tak jeśli chodzi o bezpieczeństwo na polowaniu jak i rozwagę co do decyzji dot. oddania strzału do zwierzyny w sytuacji słabej widoczności (dziki do 15 sierpnia) np. niegwarantującej właściwego rozpoznania płci. Dalej poprosił o zgłaszanie udziału w organizacji polowania dewizowego dla 3 myśliwych „dewizowych” w dniach 20-22.05.2014r.

Kol.Marek Nykiel zaapelował, aby Koledzy podprowadzający dołożyli należytej staranności w rozpoznaniu łowisk – celem poprawienia efektywności polowania. Przyjęta przez Koło w tym roku formuła polowania „dewizowego” przy zapewnieniu dobrej efektywności może w przyszłości zapewnić znaczną poprawę efektów ekonomicznych podejmowanych działań.

Kol.Jerzy Solarski wyjaśnił zebranym szczegóły nowego podejścia Koła do organizacji polowania "dewizowego" perspektywy dotyczące tych rozwiązań.


Przegłosowano uchwały WZ Koła:

 1. Zatwierdza się bilans, rachunek strat i zysków za rok gospodarczy 2013/2014, który zamknął się zyskiem w kwocie 1.503,02 zł. Zysk w całości przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

 2. Zatwierdza się sprawozdanie z merytorycznej działalności Koła, jako organizacji pożytku publicznego.

 3. Upoważnia się Zarząd do wystąpienia z wnioskami o odznaczenia łowieckie dla:

 • Brązowy MZŁ - Józef Gaweł, Wojciech Konefał, Mariusz Nykiel, Piotr Smalec, Roman Soboń,

 • Srebrny MZŁ –Witold Chodziński, Zbigniew Dec, Bogdan Fabiński, Jan Czaja, Wincenty Miąsik, Kazimierz Kopeć, Marek Fróhlich, Stanisław Rząsa,

 • Złoty MZŁ – Jan Banaś, Zbigniew Kacprzak, Józef Bigos, Wojciech Solarski, Marek Zdeb.

 1. Uchwala się preliminarz budżetowy na rok gospodarczy 2013/2014 :

  1. Przychody:

   • za zwierzynę bitą - 90.000 zł

   • polowania dewizowe - 40.000 zł

   • od myśliwych (składki, wpisowe ) - 50.000 zł

   • różne (darowizny, szacowanie, 1 % itp.) - 37.000 zł

   • dopłaty z ARiMR - 7.000 zł

   • dochody z domku - 10.000 zł

razem 234.000 zł


  1. Wydatki:

                      - szkody łowieckie i profilaktyka - 85.000 zł 
                      - szacowanie - 25.000 zł

- dzierżawa terenów - 20.000 zł

- płace z pochodnymi - 18.000 zł

- koszty polowań dewizowych - 1.000 zł

- zagospodarowanie łowisk - 30.000 zł

- poprawa warunków, kuropatwy - 25.000 zł

- różne - 8.000 zł

- koszty utrzymania dworku - 8.000 zł

                             razem - 220.000 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami – 14.000 zł

 1. Udziela się skwitowania:

 • Prezesowi - Jerzemu Solarskiemu

 • Łowczemu – Karolowi Ungeheuerowi

 • Skarbnikowi – Wojciechowi Konefalowi

 • Sekretarzowi – Witoldowi Chodzińskiemu

 • Podłowczemu - Wincentemu Miąsikowi

 • Wiceprezesowi – Jarosławowi Janeczce .

Na tym protokół zakończono i podpisano

Sporządził:Witold Chodziński Przewodniczył: Jarosław Janeczko


Zagajenie przez Przewodniczącego Zarządu TM (Foto.Janusz Jachczyk)
Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej TM (Fot.Janusz Jachczyk)
Więcej w Galerii ...