O nas
Historia
Czlonkowie
Zarzad Kola
Nasze trofea
Informacje
Gospodarka
Obwody Lowieckie
Oferty
Mapa
fORUM
Galeria

Nasi laureaci

najwyższego  odznaczenia  Polskiego  Zwi±zku  Łowieckiego

Z Ł O M 

 którzy odeszli do " Krainy Wiecznych Łowów " :

Franciszek PETRUS
WƂadysƂaw ROGOZIƃSKI - odznaczony 27.06.1966 r.
JĂłzef WINSCH - odznaczony 24.07.1969 r.
Zbigniew SZWARNOWIECKI - odznaczony 14.04.1981 r.
Tomasz WAWRO - odznaczony 14.04.1981 r.
Ferdynand UNGEHEUER - odznaczony w 1995 r.

-  c z y n n i :


Janusz SOLARSKI - odznaczony 29 wrzeƛnia 1988 r. ZƁOMEM, w 2007 r. MEDALEM ƚw. HUBERTA.
JĂłzef RADONIEWICZ - odznaczony 24 marca 1994 r.
Marek ROGOZIƃSKI - odznaczony w 1999 r.
MieczysƂaw JACHCZYK - odznaczony 28 stycznia 2004 r.
Jerzy SOLARSKI odznaczony 12 lipca 2012 r.